Mevzuat

Dış Ticaret Mevzuatı

SUNUŞ
Günümüzde uluslararası ticaretten daha fazla pay alan ülkelerin dünya refahından aldıkları paylarının da bu oranda büyük olduğu bilinci içerisinde 20 yıldır ülkemiz dış ticaret hayatının gelişimine katkı yapmak üzere çalışan Vakfımız 12 yıldır örgün ve son üç yıldır da uzaktan eğitim yoluyla dış ticarete ilgi duyan veya bu alanda çalışan gençlerimize ulaşmaya çalışmaktadır.
Eğitim hayatımız boyunca dokuz bin dolaylarında gencimizin Vakfımızın eğitim programlarından yararlanmış olması bizim bu hizmetlerimizin başarıya ulaştığının bir göstergesi ve bizim için bir övünç kaynağıdır.
Bu yolla ülkemize hizmet ediyor olmamız da ayrı bir mutluluk nedenimizdir.
Küreselleşen dünyamızda artık ticareti iç dış diye ayırmanın gereksizliğini dolayısıyla ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren her ekonomik birimin ve bunların çalışanlarının rekabet üstünlüğü sağlamak, doğabilecek her türlü risk ve tehlikeli sonuçlardan kendilerini korumak için bilgili olmaları bir ön koşuldur. İşte bu nedenle eğitimi sürekli ön plana çıkarıyoruz.
Elinizde olan bu kitap bilgilenme yolunda sizin için önemli bir rehber ve başvuru kaynağı olacaktır.
Güncelleştirilmiş nüshasını elinizde tuttuğunuz “Dış Ticaret Mevzuatı” kitabının hazırlanmasını ve güncelleştirilmesini sağlayan Vakfımız Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Sayın Ömer Berki’ye içtenlikle teşekkür ediyor ve kitabın kullanıcıları için yararlar sağlamasını diliyorum.

Ankara
Haziran 2015

Saygılarımla,
O.Ertuğrul ÖNEN
Türk Dışticaret Vakfı Başkanı

———————————————————————————————————————————————————————————–

Sipariş adresi:
Türk Dışticaret Vakfı
Ankaralılar Cad. No:5
Çayyolu 06810 Ankara
Tel  : +90 312 235 65 10
Faks: +90 312 235 65 15

info@tdv.org.tr

dis-ticaret-mevzuati