Açıklama

Dergimizin bu köşesinde “Dış Ticaret Terminolojisi”nin iki alt başlıkta verilmesinde fayda görülmüştür:

– Genel Terminoloji

– Mevzuattaki  Terminoloji

“Genel Terminoloji” bölümünde, günlük dış ticaret yaşamında kullanılan terimlere yer verilmiş, “Mevzuattaki Terminoloji” bölümünde ise yürürlükteki mevzuatın “Tanımlar” maddelerinde yer alan açıklamalar aktarılmıştır. Bu suretle, okuyucunun ve faydalanıcıların dış ticaret terminolojisine, mümkün olduğu ölçüde en geniş haliyle ulaşmalarına gayret gösterilmiştir.

Vakfımız,  bir yandan  eğitim ilkesi olarak diğer yandan mesleki bir gerek olarak, diğer tüm meslek dallarında olduğu gibi dış ticarette de “Terminoloji Bilgisi”nin  başarının temeli olduğunu düşünmektedir.

Yabancı bir dil, kelime hazneniz zayıf ise  nasıl bir noktada tıkanmanıza neden olursa, aynı şekilde terminoloji konusundaki eksikliğiniz ihracat ve ithalatta büyük sıkıntılar yaşamanıza ve hatta işin kilitlenmesine neden olacaktır.