İhracatçı Birlikleri Yöneticileri

Dış Ticarete Hizmet Veren Önemli İhracatçı Birliği Yöneticileri
“Ahmet Tunavelioğlu”, yaklaşık 30 yıl müddetle Karadeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği yapmış ve fındık başta olmak üzere, kuru meyveler alanında önemli dönemlerin içinde olmuştur. “Fındıkla Yarım Asır” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

“Muzaffer Çolpan”, 60’larda ve 70’lerde Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği görevinde bulunmuş, İzmir’in ihracatın amiral gemisi olduğu yıllarda ülke dış ticaretindeki önemli kişiliklerden biridir.

“Okan Oğuz”, 1993 yılında, İhracatçı Birliklerinin çatı örgütü olarak kurulan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk başkanı olmuş ve bu görevini, ihracatın zor yıllarında başarıyla yürütmüş, gerek sektörde, gerek yetkili kamu otoritereleri nezdinde bilgisi, yapıcı ve uzlaşmacı yaklaşımlarıyla saygı görmüş, sempati toplamıştır.

“Orhan Baskan”, özellikle zeytinyağı konusunda, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı olarak ülkemizin ihracattaki zor yıllarında, gerek bilgisi gerekse esprili kişiliğiyle dış ticaret dünyamızın önemli renklerinden biri olmuştur.

“Önder Yavuz”, Ege ve Uludağ İhracatçı Birliklerindeki görevleri esnasında, gerek ihracatımızın geliştirilmesi, gerekse Birliklere tesis kazandırılması yönünde üstün gayretleri olmuş, dış ticaret camiasında projeciliği ile tanınmıştır.