Kısa Kısa Tarih

-30 Mayıs 1740 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu Fransa ile kapitülasyon anlaşması yaptı.

-20 Kasım 1863’de Mithat Paşa tarafından Ziraat Bankası’nın temelini oluşturan Memleket Sandıkları kuruldu.

-16 Kasım 1869’da Süveyş Kanalının açılışı yapıldı.

-1919 yılında  Uluslararası Ticaret Odası ( ICC / International Chamber of Commerce) Paris‘te kuruldu.

-20 Şubat 1920 yılında Türkiye’nin ilk özel televizyonu “Magic Box” adıyla kurulmuştur.

-20 Ocak 1921’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (İlk Anayasa) Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

-17 Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresi toplandı.

-24 Temmuz 1923 Lozan Konferansı.

-13 Ekim 1923 Ankara’nın başkent oluşu.

-29 Ekim 1923 Cumhuriyetin kuruluşu.

-5 Ekim 1925 tarihinde ilk Cumhuriyet altını İstanbul darphanesinde basıldı.

-1925 yılında Devletin önderliği ile Sanayi ve Maden Bankası kurulmuştur.

-1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu kabul edilmiştir.

-19 Nisan 1926’da Cumhuriyetin ilk “Tayyare Piyangosu” düzenlendi.

-26 Kasım 1926’da Türkiye’nin ilk Şeker Fabrikası olan Alpullu faaliyete geçti.

-28 Ekim 1927’de Cumhuriyetin ilk nüfus sayımı yapıldı ve nüfusumuz 13.648.270 olarak saptandı.

-1927 yılında Sanayi Teşvik Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

-25 Aralık 1929 tarihinde kabul edilen bir kanunla bu gün ‘Milli Tasarruf Günü’ olarak kabul edildi. Ve bu gün, ondan sonra “Yerli Malları Haftası” olarak anılmıştır.

-20.02.1930 tarihinde Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu yürürlüğe girmiştir.

-1931 yılında 1’inci 5 Yıllık Sanayi Planı kabul edildi (Bu planın uygulanmasına 1934 yılından itibaren başlanmıştır.)

-3 Ekim 1931 T:C Merkez Bankasının kuruluşu.

– 22.07.1931 tarihinde 1873 sayılı “Ticaret Mukavelesi ve Modus Vivendi Akdetmeyen Devletlerden Türkiye’ye Yapılacak İthalatta Memnuiyetler veya Tahdit veyahut Tahditler Tatbikine dair Kanun” yürürlüğe konulmuştur.

-3 Nisan 1932’de Karabük Demir ve Çelik fabrikası hizmete girdi.

-Haziran 1932 de Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

-Türkiye 18 Temmuz 1932 de Milletler Cemiyetine (Büyük Birleşmiş Milletler Teşkilatı) kabul edildi.

-1933 yılında Sümerbank kuruldu.

-1936 yılında ICC ilk seri Incoterms ‘ü (Incoterms 1936) yayımladı.

-08.06.1936 tarihinde 2279 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Kanunu yürürlüğe girmiştir.

-21.10.1936 tarihinde Tarım Satış Kooperatifleri ve bunların birlikleri kurulmuştur. (Tariş, Fiskobirlik) gibi.

-1930 – 1947 yılları arasında Cumhuriyet tarihimizde ilk ve bugüne kadar son defa, sürekli olarak dış ticaret fazlası verildi.  (% 97 oranındaki 1938 yılı hariç).

-3 Nisan 1948 de Türkiye, Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na (OECD) katıldı.

-3 Haziran 1949 tarihinde Gelir Vergisi Kanunu kabul edildi.

-4 Ocak 1950’de hastalık sigortası kabul edildi.

-25 Mart 1957’de Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonunun (EURATOM) kurulmasını öngören Roma Anlaşmasının imzalanması.

-1 Ocak 1967’de ilk Türk otomobili olan Anadol piyasaya çıktı.

-24 Ocak 1980 tarihinde Türkiye’de, ithal ikameci dış ticaret politikaları terk etti.

-2 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Borsası kurulmuştur (Türkiye’de ilk resmi borsa 1866 yılında Dersaadet Tahvilat Borsası” ismiyle kurulmuştur.

-1 Ocak 1994’de ABD, Kanada ve Meksika ovasında gümrük duvarlarını ortadan kaldıran Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girdi.

-15 Nisan 1994’de dünyanın en geniş kapsamlı ticaret anlaşması olan GATT, 120 ülkenin onayıyla kabul edildi.

-1 Ocak 2005 yılında Yeni Türk Lirasına geçildi.

 

AVRUPA BİRLİĞİ

31 Temmuz 1959 Türkiye AET’ye ortaklık için başvurdu.

21 Eylül 1954 AET Bakanlar Konseyi Ankara ve Atina’nın ortaklık başvurularını kabul etti.

12 Eylül 1963’de Türkiye il AET arasında ortaklık anlaşması Ankara Anlaşması imzalandı.

23 Kasım 1970’de Brüksel’de katma protokol imzalandı.

1 Ocak 1973’de Katma Protokol yürürlüğe girdi. İlk gümrük indirimi ve konsolide liberasyon listesi uyumu yapıldı.

1 Ocak 1981’de Yunanistan, topluluğa tam üye oldu.

1 Ocak 1986’da İspanya ve Portekiz, topluluğa tam üye oldular.

14 Nisan 1987’de Türkiye, Roma Anlaşmasının 237. maddesi uyarınca topluluğa tam üye olmak üzere başvurdu.

30 Eylül 1991’de ortaklık konseyi 1986 yılından sonra ilk ez toplandı.

6 Aralık 1991’de ortaklık komitesi 1986’dan sonra ilk kez toplandı.

7 Şubat 1992 Maastricht Anlaşması ile ilk kez Avrupa Birliği tanımı kullanıldı.

1 Ocak 1995’de Avusturya, Finlandiya ve İsveç topluluğa tam üye oldular.

6 Mart 1995’de Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği’nin tanımlanması ve uygulanmasına ilişkin 1/95 sayılı kanun Ortaklık Konseyinin 36. dönem toplantısında kabul edildi.

13 Aralık 1995’de 1/95 sayılı ortaklık kararı, Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı.

2002’de 12 üye Euro adlı ortak para birimini benimsedi.

1 Mayıs 2004 Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya, GKRY, Malta ve Slovenya Birliğe tam üye oldular.

29 Ekim 2004 Avrupa Anayasası Roma’da imzalandı. Konferansa katılan aday ülkeler Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’da Avrupa Anayasasına imza koydular.

16/17 Aralık 2004 Brüksel’de Avrupa Konseyi zirve toplantısında Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiği teyit edilerek katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005’de başlaması karara bağlandı.

3 Ekim 2005’de Lüksemburg’da Türkiye ile AB arasındaki katılım müzakereleri başladı.

1 Ocak 2007’de Romanya ve Bulgaristan, Avrupa Birliğine tam üye oldular.