Bürokratlar

Dış Ticarete Hizmet Veren Önemli Bürokratlar

“Aclan Akkerman”, Türkiye’nin toplam ihracat gelirinin % 75’inin, yedi adet tarım ürünümüzden (fındık, tütün, pamuk, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, antep fıstığı) sağlandığı 1970’li yıllarda Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

“Ahmet Kılıçoğlu”, Türk Eximbank’ta, kuruluşundan itibaren görev almış, en uzun süre Genel Müdürlük görevini yürütmüş olup, ihracatın en önemli destek mekanizmaları olan “ihracat kredi sigortası” ve “ihracat kredileri” konusunda kurumsal ve kalıcı düzenlemelerin altında imzası bulunan bir kişiliktir.

“Arif Özmen”, Devlet Planlama Teşkilatı’ndaki ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki ihracatın teşviki çalışmalarıyla ülkemiz ihracatının teşvik alt yapısının kurulması ve geliştirilmesine büyük katkılarda bulunmuş, ancak “devlete hizmet cezasız kalmaz” söyleminin doğruluğunu maalesef yaşamını yitirerek kanıtlamış, ihracat uğruna şehit olmuş ilk ve umarız son kişi olmuştur.

“Erkut Duran”, renkli, heyecanlı ve hareketli kişiliği ile; gerek merkez görevi esnasında, gerek yurtdışı görevlerinde üzerine düşeni fazlasıyla yapmış bürokratlardandır. İhracat konusundaki hizmetleri yanında Türkiye’de serbest bölgeciliğin kurumsallaşmasında da önemli katkıları olmuştur.
“Ertuğrul Önen”, Türk dış ticaret camiasına, yapısal düzenlemeler başta olmak üzere, çok önemli eserler kazandırmış; ihracatın operasyonel taktik ve stratejileri bağlamında da, ülke menfaatlerini ve döviz gelirlerini arttıran kurumsal sistemler geliştirmiş; devlette bu yönde yaptığı çalışmalarını, özel sektörde de aynı yönde devam ettirmiştir. 1995 yılında kurduğu Türk Dışticaret Vakfı bünyesindeki eğitim faaliyetleri ile sektöre donanımlı elemanlar kazandırmakta, bu suretle dış ticarete hizmet vermeye devam etmektedir.

“Fevzi Şen”, ithalatta her adımın kontrol altında olduğu ve her şeyin izne/lisansa tabi olduğu yıllarda üstlendiği görevlerde gösterdiği başarı, siyaset ve iş alemi ile olan ilişkilerinde sağladığı sempatisiyle dış ticaret camiasındaki unutulmazlar arasındadır. Ülkemiz dış ticaret yaşamında ve daha ziyade “zor yıllar” olarak niteleyebileceğimiz 60’lı, 70’li ve 80’li yıllarda, renkli kişilik yapısıyla, bir bürokrat olarak önemli bir figür olmuştur.

“Gani Duru”, TCMB’deki görevi sırasında, ülkemiz dış ticareti için çok önemli kambiyo düzenlemelerine imza atmış, siyasiler tarafından sözüne ve fikirlerine itibar edilmiş; emeklilik döneminde de eğitim camiasında kıymetli hizmetler vermiştir.

“Güzay Güldere”, Ticaret Bakanlığı’nın dış ticaret olgusuna “hükmettiği” 60’lı ve 70’li yıllarda, özel sektörle münasebeti, dik duruşu, adam gibi adam oluşuyla bürokrasi ve iş dünyasına derin izler bırakmıştır.

“İbrahim Semercioğlu” Kendisini, dış ticaret mesleğine adamış, ihracatçıyla hep kol kola olmuş, devletten emekli olduktan sonra vefatına kadar tasası hep “ihracat” olmuş, çok değerli bir bürokrattır.

“Mahir Barutçu”, dış ticaret teşkilatına, 1983 yılındaki 1. Özal Hükümeti’nin idari reformu çerçevesinde girmiştir. Ülkemiz ihracatı ve ithalatında, o tarihler için radikal sayılan önemli kararların alınmasında, çalışma arkadaşlarıyla birlikte ön almış ve dış ticaretin, deyim yerindeyse, modernizasyonu ve rasyonelleşmesinde büyük katkıları olmuştur.
“Münir Aksoy”, dış ticarete ve özellikle ihracata, bürokrat olarak hizmet etmiş, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin kurulmasını planlayan ekipte yer almış ve bu kurumun isim babalığını yapmıştır.

“Münir Yetkin”, ülkemiz dış ticaretine bürokrat olarak önemli hizmetleri olmuştur. Özellikle 1990’ların ortalarından itibaren yoğunlaşan “Serbest Ticaret Antlaşmaları” (STA) sürecinde çok sayıda müzakereye katılarak, özellikle Doğu ve Kuzey Avrupa ülkeleriyle olan STA’ların kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesinde başrollerden birinde bulunmuştur.

“Namık Kemal Kılıç”, 1983 yılında 1. Özal Hükümeti tarafından gerçekleştirilen idari reform çerçevesinde kurulan Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 1990’ların başındaki Müsteşarlarındandır. Adına “Turgut Özal Okulu” diyebileceğimiz ekolden gelmektedir.

“Nejat Eren”, dış ticaret camiasında, özellikle “Avrupa Birliği” konusundaki çalışmalarıyla tanınan ve konusunu en iyi bilenler arasındadır. Gerek “Gümrük Birliği Süreci”ndeki aktif pozisyonu, gerek Serbest Ticaret Antlaşmaları’nın en yoğun bir şekilde gündemde olduğu 1990’larda, müzakerelere katılımı ve Antlaşmaların kısa sürelerde imzalanarak yürürlüğe konulmasında büyük katkıları olmuştur.

“Özer Çınar”, Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel süreci içinde kelimenin tam anlamıyla “Çınar” niteliğindeki bir kişiliktir. Çok değerli çalışmaları yanında, yetiştirdiği uzmanların üstün kalitesi, dik duruşu, engin bilgi ve kültürü ile saygıyla anılmayı hak etmektedir.

“Özker Akad”, gerek saygın kişiliği, gerekse müzakerelerdeki sempatisi ve etkisi ile, dış ticaretimize devlet kanadında önemli hizmetlerde bulunmuştur.

“Reyhan Atmaca”, dış ticaret camiasına, 1971’de kurulan “Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı”nda çalışarak girmiştir. İlerleyen yıllarda, özellikle Avrupa Birliği konusunda ihtisaslaşmış, Serbest Ticaret Antlaşmaları sürecinde, ikili müzakerelerde heyet başkanlığı da yaparak önemli hizmetlerde bulunmuştur.

“Serhat Gök”, 1980’lerin başında dış ticaret camiasına bürokrat olarak girmiş, diğer ihtisas konuları yanında, bir karşılıklı ticaret türü olan off-set’in tanınması ve F-16 projesiyle uygulamaya geçirilmesi aşamasında önemli bir rol üstlenmiş, buna ilişkin mevzuatın hazırlanmasında da görev almıştır.

“Şeref Durugönül”, dış ticaretin sorunlu yıllarında (70’ler) Ticaret Bakanlığı’nda Müsteşarlık yapmış, dirayeti, kararlılığı, yöneticiliği ve ona Mülkiye yıllarında verilen “Baban Şeref” unvanıyla bürokraside, bugün bile konuşulan derin izler bırakmıştır.

“Şevket Özügergin”, dış ticaret teşkilatlanması içinde üst düzey görevlerde bulunmuştur. Mevzuata hakimiyeti ve seri karar vermesi, dış ticaretin dinamizmine paralel bir yaklaşım olarak algılanmıştır. “İşkolik” olarak bilinen bürokratlardandır.

“Tarık Celal Güven”, kendisini, tabir yerindeyse dış ticaret mesleğine adamış bir kişiliktir. 1950’li yıllarda başladığı mesleğinden 1994 yılında, emeklilik suretiyle ayrılmıştır. Türkiye’nin ilk hayali ihracat olayının ortaya çıkarılması ve aydınlatılmasında kilit rol oynamıştır. Emekliliğinden sonra da çeşitli faaliyetlerle, mesleğine olan gönül bağını göstermiştir. Dış ticaretin teşkilat tarihini en iyi bilenlerdendir. İş düzeni ve disiplininden dolayı “Alman Tarık” olarak anılmaktadır.

“Uğur Ercan”, ihracatımızın bugünkü mevzuat alt yapısının oluşturulmasında, 70’li yıllardan başlayarak önemli roller üstlenmiş, 24 Ocak 1980 kararlarının ardından ülkemizin liberal ekonomi ve ihracat politikalarında kilit isimlerden biri olmuştur.

“Volkan Savaş”, kuvvetli kalemi, çalışkanlığı ve daha da önemlisi, Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığı ile 1980’li ve 90’lı yılların önemli dış ticaret bürokratlarındandır. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığı, “Türkiye’de bu işi en iyi bilen ilk beş kişi arasındadır” şeklindeki ifadeyle vurgulanır. Gümrük Birliği ve 1990’lı yıllardaki yoğun Serbest Ticaret Antlaşmaları müzakereleri sürecinde birinci derecede rol üstlenmiştir.

“Yalçın Alaybeyoğlu”; Türkiye’deki serbest bölgeciliğin, Devlet Planlama Teşkilatı bünyesindeki oluşturulma ve kuruluş yıllarında, en önemli pozisyonda görev yapmış ve serbest bölgelerin ülkemizde adeta “babası” konumunda olmuştur.

“Yavuz Canevi”, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı olarak, gerek yönetim biçimi, gerekse özel sektörle olan yapıcı yaklaşımları ve bürokratlarına karşı gösterdiği ılımlı tavırla camiada kalıcı bir iz bırakmıştır.
“Ziya Altunyaldız”, 1980’lerin sonunda, bir bürokrat olarak başladığı dış ticaret alanında, Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndaki üst düzey görevlerinden sonra, Gümrük Müsteşarlığı görevine kadar yükselmiştir. Özellikle Dahilde İşleme Rejimi konusundaki uzmanlığı, 1990’ların sıkıntılı üretim sürecinde önemli katkı sağladığı mevzuat düzenlemeleriyle fark yaratmıştır. Gümrük teşkilatında en uzun süre Müsteşarlık yapan bürokrat olmuştur.