Genel Bilgi

“YAZILARINIZ-YORUMLARINIZ”
HAKKINDA GENEL BİLGİ

1995 yılında kurulan Vakfımız, diğer faaliyetleri yanında ülkemiz dış ticaretinde toplam kalite oluşturulması, bu bağlamda ihracatımızın donanımlı uzmanlar tarafından geliştirilebilmesi için eğitim faaliyetleri yapmaktadır. Ülkemizde dış ticaret eğitimini, 2000 yılında başlatan ilk kurum olan Vakfımız, geçen süre zarfında yaklaşık 12.000 genci sektöre kazandırmıştır. Ayrıca internet dergimiz “Made in Turkey”de yayımladığımız yazı ve bilgilerle vasıtasıyla da, gerek Vakfımızdan eğitim alanlarla, gerekse dış ticaretin içinde olan tüm kesim ve kişilerle mesleki paylaşımda bulunulmaktadır.

“Made in Turkey” dergimizde yer alan bilgi, yorum ve verilerden, sektörün tüm unsurları ile birlikte bu alanda eğitim alan değerli öğrencilerimizin de yararlanmalarının, bu öğrencilerimizin mesleki donanımlarını ileriye taşıyacağı, kariyer girişimleri ve iş yaşamlarında farklılık yaratacakları düşünülmektedir.

Dış ticaret öğretisi veren değerli akademisyenlerimizin ve gerçek yaşama hazırlanan lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin mesleki konulardaki düşünce, öneri ve yorumlarına “Made in Turkey Dergisi”nde yer vermek istemekteyiz.

Takdir edileceği üzere, Vakfımıza intikal edecek yazılar, Yayın Değerlendirme Kurulumuz tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilerek Dergi’ye konulacaktır.

Yazılar ile ilgili olarak, “punto, yazı tipi vb.” herhangi bir ricamız bulunmamaktadır.

Ancak, yazıların “Word Dosyası” formatında ve en fazla beş adet A4 kağıdı geçmemek üzere hazırlanması ve Vakfımızın info@tdv.org.tr adresine e-posta ile iletilmesi gerekecektir.

Bu projemizin, ülkemizin dış ticaret eğitimi veren tüm yüksek eğitim kurumlarındaki öğretim üyeleri ve öğrenciler için de önemli bir mesleki iletişim platformu olması öngörülmektedir.

Saygılarımızla.
Türk Dışticaret Vakfı

YAYIN DEĞERLENDİRME KURULU

Ömer BERKİ – Kurul Başkanı

Mustafa DİK – Başkan Vekili

Ali YAKAL – Üye

Atila AKKAŞ – Üye

Murat EVİRGEN – Üye

Cenk SONGÜR – Yayın Müdürü

Yalçın PASTIRMA – İçerik Yöneticisi

Not: Eğitmenlerimizin yazıları sadece mizanpaj düzenlemesi yapılarak doğrudan siteye konulacaktır.