Bunları Biliyor musunuz ?

soru-isareti1BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ ?

soru 2016 yılı  İhracatımızda ilk on ülkenin altısının AB ülkesi olduğunu,

soru En çok ihracat yaptığımız ilk on ülke arasında, en çok ithalat yaptığımız ilk on ülke listesinde yer alan üç uzak doğu ülkesinin yer almadığını,

soru Son beş yılda (2012-2016) sanayimizin girdisi ve en önemli ithalat kalemimiz olan hammadde ve ara mallarda %23,3′ lük bir gerileme yaşanmıştır.

soru En çok ithalat yaptığımız 10 uzak doğu ülkesinden gerçekleştirdiğimiz ithalatın 50.6 milyar dolarla toplam ithalatımız içinde %25.5 oranında bir paya sahip olduğunu.

Bu ülkelere ihracatımızın ise 5.2 milyar dolarla toplam ihracatımızın %3.7’sini oluşturduğunu,

soruToplam dış ticaret açığımızın %81.1 ‘lik bölümünün bu 10 uzak doğu ülkesi kaynaklı olduğu,

soru ICC’nin (Uluslar Arası Ticaret Odası) 1919 yılında kurulduğunu, ilk Incoterms kurallarını 1936’da yayınladığını,

soru 2013 yılından itibaren dünyanın en büyük konteyner gemilerinin 17 bin TEU kapasiteden 2017 yılında 21.250 TEU kapasiteye ulaştığını,

soru 2017 yılında ihracat hedefinin 160 milyon dolar buna karşın ihracatta devlet yardımları (İhracat Teşvikleri) için bütçeden ayrılan miktarın ise yaklaşık 750 Milyon dolar olduğunu,

soru Avusturya’nın Türkiye’ye uyguladığı TIR geçiş kotalarının 25 yıldır hiç artırılmayarak 21 bin adette kaldığını

soru Almanya’nın 1.124 milyar € ihracat ve 910 milyar € ithalat ve 214 milyar €’luk bir dış ticaret fazlası elde ettiğini (2014),

soru Almanya ve Fransa arasındaki dış ticaret hacminin (2014) 161.3 milyar € olduğunu bunun 101.9 milyar €’sunun Almanya’nın 59.4 €’luk bölümünün Fransa’nın ihracatı olduğu ve Almanya’nın 5.60 ve en önemli ticaret partnerine karşı 42.5 milyar €’luk bir dış ticaret fazlası elde ettiğini,

soru Hong Kong’un 524 milyar $’lık ihracatının 508 milyar $’lık bölümünün reeksport olduğunu ve dünyanın en önemli re-eksportcusu olduğunu,

soru Konya ilimiz kadar bir coğrafi alana sahip olan Hollanda’nın ihracatının 674 milyar $ ve dünya ihracatında aldığı payın % 3.6 olduğunu ve dünyanın beşinci büyük ihracatçısı olduğunu,

soru Hollanda’nın ABD’den sonra ikinci tarım ürünleri ihracatçısı ve 2015 yılı tarım ürünleri ihracatının 82.4 milyar € olduğunu.

soru 2014 yılı verilerine göre Dünya ihracatında %12,3 pay alan Çin’in birinci, %8.5 pay alan ABD’nin ikinci, %7.9 pay alan Almanya’nın üçüncü, %3.6 ile Japonya’nın dördüncü ve %3.5 pay alan Hollanda’nın ise beşinci sırada yer aldığını,

soru Türkiye’nin Dünya ihracat sıralamasında, sıralamasının %8’lik payla 31.lik olduğunu,

soru  Çin’in Shanghai Limanının 506 milyon ton kapasitesi ile Dünyanın en büyük limanı olduğunu, 472 milyon ton kapasite ile Singapur’un ve 387 milyon ton kapasite ile bir Avrupa limanı olan Rotterdam’ın izlediğini, Dünyanın en büyük on limanından sekizinin Çin’de bulunduğunu,

soru Dünyanın en büyük deniz taşımacıları listesinde, Maersk Line’dan (Danimarka) sonra ikinci sırada olan MSC (Mediterranean Shipping Company) şirketinin, çevresinde hiç deniz bulunmayan İsviçre firması olduğunu,

soru Ülkemizin, Cumhuriyet tarihinde, bugüne kadar ilk ve son defa olarak 1930-47 yılları arasında, 1938 yılı hariç, kesintisiz olarak dış ticaret fazlası verdiğini,

soru Re-eksportun (mevzuattaki ifadesiyle “ithal edilmiş malın yeniden ihracının”), 1980’li yılların ortalarına kadar, kullanılmış eşya için yapılamadığını;

soru  Bir uluslararası ticaret uygulaması (veya “şekli”) olan “Transit Ticaret” ile bir gümrük rejimi uygulaması olan “Transit Geçiş Rejimi”nin sıklıkla karıştırıldığını,

soru Avrupa Birliği’ne mevzuat uyumu süreci çerçevesinde 1999 yılında yürürlüğe giren Gümrük Kanunu’nun, Avrupa Birliği’nin tüm ülkelerinde uygulanan “Customs Code” ile hemen hemen aynı metinler olduğunu,

soru  Ekonomi Bakanlığı’nın, 1970-2011 yılları arasında, önce Ticaret Bakanlığı, 1971’de Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı, 1972’de yeniden Ticaret Bakanlığı, 1983’te Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, 1994’te Dış Ticaret Müsteşarlığı ve nihayet 2011 yılında da Ekonomi Bakanlığı adını alarak, 41 yılda 6 kez isim değiştirdiğini,

soru Ekonomi Bakanlığı İhracat genel Müdürlerinin çalışma masalarının, Celal Bayar’ın 1930’lu yıllarda İktisat vekili iken kullandığı çalışma masası olduğunu,

soru 1980’den önce Türkiye’nin turistik yatak kapasitesinin, ancak Rodos Adası’nın yatak kapasitesi kadar olduğunu, bugün ise 1,6 milyona çıktığını,

soru 2014 rakamlarıyla 19 trilyon dolar olan dünya ticaret hacminin % 80’lik bölümünün deniz taşımacılığı yoluyla gerçekleştirildiğini,

soru Türkiye’nin dış ticaret taşımacılığının yaklaşık % 60’ının deniz yolundan yapıldığını,

soru  Ülkemiz ihracatının yaklaşık % 40’ının, sayıları 70 civarında olan Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) tarafından, % 60’ının ise “diğer” 60.000 firma tarafından yapıldığını,

soru Türkiye’nin dış ticaret idari yapısında 13 İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği olduğunu, bu Birlikler içinde, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 61 adet yönetim kurulu ve yaklaşık 550 yönetim kurulu üyesi bulunduğunu,

soru  Özellikle 1980’lerin ilk yarısındaki “hayali ihracat” konusunda, basının “ihracatın yarısı hayali” haberlerine karşın, devletin saptamalarına göre bu oranın % 10 civarında olduğunu,

soru Gümrük Yönetmeliği’nin, ülkemizdeki “ek yoğun” mevzuatın ilk sıralarında yer aldığını ve toplam 82 adet ekinin olduğunu,

soru “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’nı (Viyana Mal Satım Sözleşmesi) 1980 yılında, diğer ülkelerle birlikte imzalamış olmamıza rağmen, TBMM’deki “kabul” prosedürünün 2009’da tamamlandığını ve ülkemiz açısından da yürürlüğe girdiğini,

soru  Dünya ticaretinin yaklaşık % 70’ini elinde bulundurduğumuz ve 2015 yılında 3 milyar dolar civarında ihracat geliri elde ettiğimiz fındığın, yüz yıla yaklaşan bir süredir “Hamburg Ticaret Borsası (Wareverein: Ticaret Birliği) Tahkim Kuralları” ile satıldığını,

soru Dünya ticaretinde neredeyse yüz yıllık bir geçmişi bulunan tahkim müessesesine ilişkin “Milletlerarası Tahkim Kanunu”nun, evrensel anlayışa uygun olarak ülkemizde ancak 2001 yılında yürürlüğe konulduğunu,

soru  Fedex Express’in 688 uçaklık filosuyla Dünya’da 375 noktaya hizmet veren en büyük hava kargo şirketi olduğunu,

soru  Hollanda’nın yalnızca Almanya’ya tarım ürünleri ihracatının (2015) 20.9 milyar olduğunu,

soru  Hollanda’nın bitki ve çiçek ihracatının 8.3 milyar €, et ihracatının 7.7 milyar €, sebze ihracatının 6.2 milyar € ve meyve ihracatının4.9 milyar €olduğunu (2015)

soru 2015 yılında 15 ilimizin  (Adana, Ankara, Denizli, G.Antep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Trabzon)  ihracatının 1 milyar sınırını aştığını,

soru  Bunlardan sekizinin (Bursa, Denizli, G.Antep, Mersin, Kayseri, Konya, Sakarya ve Trabzon) ihracatının ithalatından fazla olduğunu,

soru  2015 yılında İstanbul’un 77 milyar dolarlık ihracatı ile tek başına Türkiye ihracatının %54’ünü yaptığını,

soru  Marmara Bilgesinde yer alan İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya’nın ihracat toplamının Türkiye’nin toplam ihracatının %66’sını oluşturduğunu,

soru  Doğu Anadolu Bölgesinden hiçbir ilimizin ihracatta 1 milyar dolar sınırını aşamadığını.

soru  Antalya, Eskişehir, Maraş, Mardin ve Tekirdağ’ın 1 milyar dolarlık ihracat sınırına en yakın şehirler olduğunu,

soru  Türkiye’nin ihracatının, ithalatının ve toplam dış ticaretinin % 67’sini nerede ise % 70’ ini, diğer bir ifade ile üçte ikisini tek başına Marmara Bölgesi yapmaktadır.

soru İhracat, ithalat ve dış ticaret hacmi açısından Ege ikinci, İç Anadolu Bölgesi ise üçüncü sıradadır.

soru İhracatın ithalatı karşılama oranı en iyi durumda olan bölgemiz Güney Doğu Anadolu’dur. (% 156 )

soru Doğu Anadolu Bölgemiz maalesef dış ticaretimizde hemen hemen yok gibidir. 15 ilin yer aldığı, Doğu Anadolu’nun ihracatının % 96’sını, çoğu sınır kenti olan 6 il (Iğdır, Ağrı, Malatya, Elazığ, Şırnak, Hakkari) yapmaktadır. Diğer 9 ilin Doğu Anadolu ihracatındaki payı sadece % 4’dür.

soru 2015 yılında hiç ihracat yapılmayan illerimiz Karadeniz Bölgesindeki Gümüşhane ile Doğu Anadolu Bölgesindeki Kars, Tunceli, Muş’dur.

soru Marmara Bölgesi 1827 $’lık Türkiye’nin kişi başı ortalamasının iki katından fazla bir büyüklüğe ulaşmaktadır.

soru Doğu Anadolu Bölgemiz kişi başına 215 $’lık ihracat rakamı ile birçok az gelişmiş Afrika ve Asya ülkelerinin de gerisinde kalmaktadır.

soru Marmara Bölgesinin kişi başına ihracat değerinin(4048 $) gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok mütevazi düzeyde kaldığı görülmektedir. ( İsviçre 39.428 $, Hollanda 33.652 $, Almanya 18.316 $, Malezya 7.493 $)

soru Marmara Bölgemizin bu ihracat değeri bazı komşu AB ülkelerinin ise üzerindedir. (Romanya 3.178, Yunanistan 3.374, Bulgaristan 4.061 )