İş Adamları

Dış Ticarete Hizmet Veren Önemli İş Adamları

“Ali Haydar Güçlü”, uzun yıllardır genelde ihracatımızın, özelde ise işlenmiş gıda ihracatımızın çağdaş ölçülerde yapılması için gayret sarf etmiş, bu gayretlerini başarıyla taçlandırmış, ihracatın ülkemizde kurumsallaşmasına katkıda bulunmuş, İhracatçı Birliklerinin yönetiminde görev almış saygın bir ihracat neferidir.

“Alpaslan Beşikçioğlu”, Ege Bölgemizin ve Türkiye’nin bir dönem en önemli ihracatçılarındandır. Çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru incir ihracatında lider konumunda olan bu değerli iş adamımız 1980’lerin başında Türkiye vergi rekortmeni de olmuştur. Çalışanlarına konut hediye etmesiyle de hatırlanmaktadır.

“Aynur Bektaş”, önemli bir kadın girişimcimiz olma yanında, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve büyük miktarda yaptığı ihracat ve bunlara bağlı olarak yarattığı istihdam kapasitesiyle saygı değer bir kişiliktir.

“Esat Sivri”, Türk tekstil ihracatındaki mihenk taşlarındandır. Girişimcilik, yatırımcılık, sanayicilik ve ihracatçılık ekseninde Türkiye’deki öncülerdendir. İş yaşamı doktora tezi olacak kıvam ve olgunluktadır. Ülkemizin tekstil ve özellikle konfeksiyon üretimi ve ihracatında çok önemli öncü bir figür olmuş, ihracatımızın zor yıllarında piyasalara tutunma adına cesur ve özverili gayret göstermiştir.

“Esin Özgener”, Türk tütüncülüğünün, özellikle ihracat ayağında, yapı taşlarından biri olmuş, uzun yıllar yürüttüğü Ege Tütün İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı sürecinde de, Ankara’da kurduğu yapıcı ilişkilerle, tütün ihracatının büyük miktarlarda seyrettiği yıllarda, sağlam ve sürdürülebilir politikalara doğrudan katkısı olmuştur.

“Hadi Doğan”, canlı hayvan ihracatının zirvede olduğu dönmelerde de, taban yaptığı dönemlerde de sektörün dürüst sesi olmuş, karar vericilerle kurduğu sağlam diyaloglarla dar boğazların aşılmasını sağlamış, son 40 senelik dış ticaret tarihimizin önemli kişiliklerinden biridir.

“Hakkı Matraş”, 1960’lı yıllarda başlayan girişimciliği ile, Türk ekonomik yaşamında ve özellikle ihracatta önemli başarılara imza atmış, öncü rol üstlenmiştir. Kendisi, özellikle deri ürünleri konusunda ülkemizin duayen ve saygın kişiliğidir. Bitmeyen enerjisiyle, gerek sanayici-ihracatçı olarak, gerekse meslek kuruluşlarındaki görevleri itibariyle, deri sanayimizin geriye doğru neredeyse yarım asırlık serüvenine damgasını vurmuş ve vurmaya devam etmektedir.

“İsa Öner”, ihracatın zor yıllarında, tüm güçlüklere rağmen narenciye ihracatını uzun yıllar sürdürmüş, “dış piyasalarda tutunma” adına, kendinden sonraki nesillere de örnek olmuştur.

“Jak Galiko”, uzun yıllar Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde aldığı görevlerle, deri konfeksiyon ihracatımızın bugüne gelmesinde büyük katkıları olmuş, fikirlerini tüm açıklığı ile dillendiren, Türk dış ticaret tarihinin önemli kişiliklerindendir.

“Kahraman Sağra”, Türkiye’nin klasik fındık ihracat yapısını, kavrulmuş, dilinmiş gibi çiğ fındıktan ileriye taşımış, bu ürünün kullanım alanlarını genişleterek tüketiminin artması yönünde gayret göstermiş ve bunları 1970’lerde yapmış çok saygın bir girişimcimizdir.

“Kaya Tuncer”, Ege Serbest Bölgesi’nin işletici firması olarak 1989 yılında ESBAŞ’ı kurmuştur. Yoğun bir çalışma sonrası, 240 firmanın üretim ve ticaret faaliyetinde bulunduğu, 19.500 kişinin istihdam edildiği, her yıl 5 milyar doları aşan ticaret hacminin gerçekleştiği, çalışanlara tüm çağdaş sosyal imkanların sağlandığı, dünyanın örnek endüstri şehirlerinden birini yaratmıştır. Serbest bölgeciliğin temel taşlarındandır.

“Murat Evirgen”, yaklaşık 40 yıldır ihracat gönüllüsü bir kişilik olarak, gerek ihracatın idari yapısında, gerek aktif ihracatçılık yapma boyutunda, gerekse dış ticaret eğitiminde gösterdiği özverili çalışma ve gayretleriyle, özellikle 1980 sonrası “dışa dönük ekonomi politikalarının” önemli kahramanlarından biridir.

Murat Vargı”, 1980’li yıllarda RAM Dış Ticaret kadrosunda yer almış, 4 arkadaşıyla birlikte Penta Dış Ticareti kurmuş, ihracatımızdaki parlak gruplardan birine öncülük etmiş, sonraları telekomünikasyon alanındaki en önemli girişimci sıfatını kazanmıştır.

“Mücahit Büktaş”, çok önemli ve saygın ihracatçılar yetiştirmiş olan İzmir’in, ihracatın zor yıllarındaki yıldızlarındandır. Karizması, güven telkin eden yaklaşımları ve ülke ekonomisinin menfaatlerini koruyan tutumuyla örnek bir kişilik olmuştur. Gönül ister ki Büktaş ve Büktaş emsali kişilikler, üniversitelerimizin Dış Ticaret Bölümlerinde “kıssadan hisse” çıkarılacak hikayelerle anlatılsın.

“Osman Akça”, burada saygı sunduğumuz diğer şahsiyetler gibi, ihracatımızın emeklediği zor yıllarda dış piyasalarda tutunmuş, ihracatta ısrarcı olmuş ve firma ismini bugünlere kadar getirmiş, ülkemiz ihracatının son yarım asrının önemli kişiliklerindendir.

“Özkan Kamiloğlu”, ülkemiz tarım ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri sektörünün bugünkü üretim ve ihracat yapısına gelmesinde, akılcı ve ısrarlı yaklaşımlarıyla, gerek İhracatçı Birliklerindeki görevi gerekse bir “üretici-ihracatçı” kimliği, yani şahsi gayretleriyle temel taşlardan bir olmuştur ve bu konumunu sürdürmektedir

“Sabit Sabır”, bir dönem olduğu gibi halen de Trabzon’un ve Karadenizin en önemli ihracatçılarındandır. Girişimci yapısıyla, fındık başta olmak üzere kuru meyveler ihracatı dışında, mobilya sektöründe de önemli yatırımlar yapmıştır.

“Sakıp Sabancı”, ihracata dayalı kalkınma modelinin “en farkında” olan girişimcilerimizden olup, ilki 1996 yılında Türk Dışticaret Vakfı tarafından düzenlenen ve 2006’ya kadar aynı Vakıf tarafından organize edilen “Dünya Türk İşadamları Kurultayları”nın ilk üçüne de başkanlık ederek geniş ve sınırsız vizyonunu bu alanda da göstermiştir.

“Sezai Türkeş ve Feyzi Akaya”, İTÜ’de, sınıf arkadaşı oldular. 1943 yılında ortaklıklarını kağıt üzerine geçiren iki arkadaş, isimlerinin baş harflerini kullanarak “ST-FA İnşaat Müteahhitliği” unvanını aldılar. 1976′da kurulan ve zaman içinde çatısı altında 43 şirket
toplayan STFA Holding’in de temelini attılar. Yurtdışına giden ilk müteahhitler olarak sektöre yabancı ülkelerin kapılarını açan ortaklık, özellikle inşaat alanında literatüre geçen yeni usuller, makineler, prosesler bulmaları ile de dikkati çekti.

“Tevfik Ercan”, ülkemizde otomotiv sanayiinin kurulması ve dışa açılması konusunda öncü girişimcilerden olup, yabancı sermayeye “öcü” olarak bakılan dönemlerde ileri görüşlülüğü ile ülkede yabancı sermaye yatırımlarında da cesur ve bir o kadar da vatansever yaklaşımlar içinde olmuştur.

“Yaşar Özkınay”, yurt dışındaki Türk girişimciler adına, özellikle Avusturya piyasasında yaş meyve ve sebze konusundaki ısrarlı ve inatçı tutumu yanında, güvenilirliği ile de, bu sektörümüzün Avrupa’daki başarısında önemli bir rol üstlenmiştir.

“Yaşar Ünal”, daha önceki güncelerimizde yer alan saygıdeğer kişilikler gibi, ihracatın en zor yıllarında hep ön planda, narenciye başta olmak üzere, Türk ihracatının ve ihracatçısının başarısı için çaba sarf etmiş ve zor yılları başarıyla geçerek bugünlere gelen ihracatımızın yapı taşlarından biri olmuştur.

“Zafer Taciroğlu”, iç piyasa odaklı ürünler üretmesine rağmen ihracata da bir o kadar ağırlık vermiş, AB engellemeleri en üst düzeydeyken, başta peynir olmak üzere mandıracılık ürünleri ihracatında yılmaz bir mücadele vermiştir.