Genel Bilgi

Mesleki anılar her insanın yaşamında özel bir yer tutar. Bu anıların “o” mesleği yapmakta olan veya yapmış olanlarla paylaşılması hem nostaljik bir tad, hem de ciddi bir öğreti niteliğindedir. Ülkemiz bürokrasisi içinde geçmişi, Cumhuriyet tarihi ile yaşıt olan, yüz yıla yakın bir zamandır ekonomimiz içindeki temel yapı taşlarından biri konumundaki “Dış Ticaret Teşkilâtı”, bu çatı altında icra edilen görevin bir kısmı da yurt dışında yapıldığından, mesleki anı biriktirme bakımından zengin bir iklim sunmaktadır.

Tarihi boyunca çeşitli isimler altında görev yapan “Dış Ticaret Teşkilâtı”, 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeniden kurulan “Ticaret Bakanlığı” içindeki yerini, bu isimle olmasa da geleneksel genel müdürlükleri ile almıştır.

Geçmişi yüz yıla yaklaşan bu Teşkilât’ın, yetiştirdiği değerli bürokratların anılarının derlenerek, bir ölçüde de ticaret tarihimize not düşmek amacıyla oluşturulan, Made in Turkey Dergisi’nin bu bölümünün okuyucuya ve her yaştan meslektaşımıza yararlı olmasını diliyoruz.