Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Varlık Yönetim Şirketleri’nin 2021 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı. FKB’nin temsil ettiği söz konusu dört sektörün 2021 yılı konsolide verilerine göre işlem hacmi 288 milyar TL, aktif toplamı 226 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 36 milyar TL olarak gerçekleşirken müşteri sayısı ise 6,2 milyona ulaştı.

2021 yılı sonuçlarını değerlendiren Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “Türkiye, dönem dönem ekonomik zorluklar yaşamış ve bu zorlukların da üstesinden gelmeyi başarmış bir ülkedir. Salgının küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin devam ettiği 2021’in sektörlerimiz açısından da kolay bir yıl olmamasına rağmen, seneyi yine yüksek büyüme rakamlarına ulaşarak kapatmaktan mutluluk duyuyoruz. 2021 yılında ülkemizin yaşamış olduğu yüksek kur seviyesine rağmen dengelenme sürecinde önemli bir başarıya imza atıp tekrar büyüme yoluna girdik. Bu süreçte, hem kamu otoritesiyle hem de reel sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiğimiz yoğun istişareler ve sağladığımız yakın dirsek teması, sektörlerimiz adına attığımız olumlu adımlara değer kattı. Tüm üye şirketlerimiz ile birlikte misyonumuza ve sorumluluğumuza sahip çıkarak; bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da reel sektörümüzün, ihracatçımızın, KOBİ’lerimizin, tüketicilerimizin yanında olmaya devam edecek ve finansman ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi var gücümüzle sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Türk ekonomisinin büyümesine destek vermek adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirten Eke, şu ifadeleri kullandı: “Yakaladığımız büyüme rakamları ve 7 milyonu geçen müşteri sayımızla, sektörlerimizin gelişimi bankacılığa benzer bir hızda sürüyor. Bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği daha da artırabileceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Temsil ettiğimiz Faktoring, Finansman, Finansal Kiralama ve Varlık Yönetim Şirketleri olarak, sürdürülebilir büyüme için reel ekonomiye kaynak sağlamaya her koşulda devam edeceğiz.”

“Finansal Kiralama, yenilenebilir enerji finansmanına odaklandı”

Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerji finansmanına odaklandığını belirten ve sektörlerin rakamlarına ilişkin bilgiler veren Eke, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “2021 yılında Finansal Kiralama alacaklarının 83 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 106 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca Finansal Kiralama sektörünün yenilenebilir enerjinin finansmanına daha fazla odaklandığını gözlemledik. Finansal Kiralama’nın büyümesine pozitif katkı sunan bu alana yatırımların 2022 yılında da devam edeceğini öngörüyor; sektörümüzün temiz ve verimli enerji yatırımlarına finansman sağlayarak, sürdürülebilirliğe destek anlamında da önemli bir rol üstleneceğini düşünüyoruz. Faktoring sektörüne baktığımızda da; işlem hacminin 200 milyar TL seviyelerine ulaştığını, alacaklarının ise 59,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 65 milyar TL; öz kaynakları ise 10,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri tarafında ise işlem hacmi 51,8 milyar TL, aktif büyüklüğü 48,7 milyar TL, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle birlikte müşteri sayısı 2,1 milyon ve alacak büyüklüğü de 42,4 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.”

Varlık yönetim şirketlerinin (VYŞ) 2021 yılında Finansal Kurumlar Birliği’ne geçiş sürecini başarılı bir şekilde tamamladığını kaydeden Eke, VYŞ’lerin 2021 yılı sonu itibariyle öz kaynaklarının 3,2 milyar TL, aktif büyüklüğünün ise 6 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.