Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Başkanlıkça tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren üretici veya ithalatçı firmaların takibine yönelik olarak Ürün İzleme Sistemi kullanılıyor.

Sistem, vergi kayıp ve kaçağını önleyerek vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını sağlamak amacıyla mükelleflerin vergi matrahlarına ulaşmak için teknolojik imkanları kullanarak üretilen ve ithal edilen tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içki ürünlerinin bandrol, kod veya kodlanmış etiketler aracılığıyla takip edilmesi esasına dayanıyor.

Ülke genelinde Ürün İzleme Sistemi kapsamındaki denetimler, vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklara bağlı özel eğitimli bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazları da kullanılmak suretiyle gerçekleştiriliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) verilerine göre, Ürün İzleme Sistemi çerçevesinde gerçekleştirilen saha denetimlerinin sonucunda geçen yıl bandrollü ürünlere yönelik mükellefler nezdinde yapılan denetim sayısı 60 bin 710 oldu.

Denetlenen alkol ve tütün ürünü sayısı da 19 milyon 779 bin 197 olarak belirlendi. Savcılığa bildirilen mükellef sayısı 578 olarak kayıtlara geçti. Denetimler kapsamında kesilen özel usulsüzlük cezası tutarı ise geçen yıl 3 milyon 108 bin 516 lirayı buldu.

Savcılığa bildirilen alkollü içkilerin 74 bin 155’inin bandrolsüz, 22 bin 977’sinin taklit bandrollü olduğu, 11 bin 798’inde de niteliğine uygun olmayan yanıltıcı bandrol bulunduğu tespit edildi. Tütün ürünlerinin de 636 bin 176’sının bandrolsüz, 121 bin 732’sinin taklit bandrollü, 33 bin 838’inin yanıltıcı bandrollü olduğu görüldü.

Ürün İzleme Sistemi kapsamında Başkanlıkça, talepleri üzerine firmaların mevcut bandrol, kod/kodlanmış etiket stokları önceki dönemlerde aldıkları etiket miktarları, üretim kapasiteleri, aylık üretim miktarları, mamul ve yarı mamul stokları ve aylık satış miktarlarının kontrolü ve analizi neticesinde onaylanan miktarla sınırlı olacak şekilde mükelleflerin ÖTV ve KDV yönünden borç durumları da dikkate alınarak değerlendirme yapıldı.

2021 yılında toplam 1810 analiz çalışması yapılarak ilgili firmaların bandrol, kod ve kodlanmış etiket talepleri değerlendirildi. Bu kapsamda geçen yıl toplam 74 adet incelemeye sevk, fiili tespit, yoklama gibi idari yaptırım işlemi gerçekleştirildi.

Ürün İzleme Sistemi kapsamında faaliyet gösteren firmaların ticari faaliyetlerinin sürekliliği, bandrol ve bandrollü ürün stokları, önceki dönemlerde aldıkları bandrol miktarları, üretim kapasiteleri, mamul ve yarı mamul stokları, geçmiş dönem üretim ve satış miktarları ve vergiye gönüllü uyum seviyeleri değerlendirilerek firmaların risk durumlarını analiz eden ve puanlayan raporlar düzenlendi.