Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) sağlanan krediler için 3 talepte bulundu. Bunlardan biri de 250 milyar dolarlık fon bütçesinin yarısının ihracatçılar için tahsis edilmesi.

TİM, ihracatın finansmanı konusunda işbirliği yapan Türk Eximbank ve Kredi Garanti Fonu’nu yeni düzenlemeler hakkında ihracatçılara bilgi verilmesi amacıyla düzenlediği toplantıda buluşturdu. “İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İş Birliği” konulu tanıtım toplantısına, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin ev sahipliğinde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve KGF Genel Müdürü İsmet Gergerli ile birlikte 650 ihracatçı firmanın üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TİM İhracatçı Eğilim anketlerinde de görüldüğü üzere ihracat yapan firmaların en büyük sorununun finansmana erişim ve finansman maliyetleri olduğuna dikkat çekti. Hükümetin ihracatçıların finansmana erişimi konusunda attığı tüm adımları çok değerli bulduklarını vurgulayan TİM Başkanı Büyükekşi, bu desteklerin yanı sıra Eximbank ve KGF yoluyla finansman kolaylıkları sağlanmasının da ihracatçılar için önemli olduğunun altını çizdi. Büyükekşi, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişiminin daha da kolay hale gelebilmesi adına bazı taleplerde bulundu.

Kredi tahsis süresinde hızlı davranılmalı

Öncelikle ihracatçıların KGF’den alacakları desteğin sürdürülebilir olmasının oldukça önemli olduğunun altını çizen TİM Başkanı Büyükekşi, “Bu çerçevede, KGF’nin 250 milyar TL’lik bütçesinin yüzde 50’sinin ihracatçı firmalarımıza tahsis edilmesini talep ediyoruz” önerisinde bulundu. İkinci olarak KGF’nin sunduğu kefaletin, diğer ticari bankalar tarafından Eximbank’ın kullandıracağı kredilere teminat mektubu limiti tahsis edilmesini beklediklerini ifade eden Büyükekşi, üçüncü önerisi için de sözlerini şöyle sürdürdü: “KGF’nin istihbarat işlemlerinde zaman bizim açımızdan çok önemli. Bu nedenle firmaların müracaatlarında kredi tahsis süresinde hızlı davranılmasını talep ediyoruz.”

Reeskont kredileri için de iki istek

Büyükekşi, Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerine ilişkin olarak da şu iki öneriyi paylaştı: “Türk Eximbank kanalıyla kullandırılan Merkez Bankası reeskont kredilerinde, sadece ileri teknoloji ürünler ihraç eden firmalara verilen bir yıl vadeli kredilerin, tüm ihracatçıları içerecek şekilde genişletilmesini talep ediyoruz. Yine belirli bir süredir Türk Eximbank’ın kullandırdığı Merkez Bankası reeskont kredilerinde günlük limitten dolayı ihracatçılar bekliyor. Merkez Bankasının bu limiti bir an önce serbest bırakmasını talep ediyoruz.”

Konuşmasında taşınmazların teminat olarak kabul edilmesi sorununu da gündeme getiren TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu amaçla çıkarılan kanunun uygulama usul ve esaslarının bir an önce belirlenmesi, bizler için önem arz ediyor. Tüm bu hususlarda, yani ihracatın finansmanı konularında gerek Eximbank gerekse de KGF ile her türlü iş birliğine açığız” diye konuştu.

Eximbank’ın desteği bu yıl 40 milyar dolar

Büyükekşi, ihracatçılar için kritik öneme sahip Eximbank ve KGF yoluyla verilen kredilere ilişkin olarak da şunları söyledi: “Geçen sene Eximbank yoluyla ihracatçılara kredi ve sigorta desteği olmak üzere toplam 33 milyar dolar destek sağlandı. Eximbank bu yıl bu rakamı 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Eximbank bu bütçe ile, kredi ve sigorta programlarını çeşitlendirecek, daha fazla ihracatçıya ulaşarak taleplerini daha hızlı karşılayacak. KGF yoluyla verilen teminatlar sayesinde de KOBİ ve KOBİ dışı tüm ihracatçılara önemli finansman olanağı sağlandı. Eximbank ile KGF arasında imzalanan protokoller sayesinde, ihracatçılara Eximbank yoluyla sağlanacak kredilere KGF’de yüzde 100 oranda teminat sağlayacak. İnanıyoruz ki böylece, finansman sorunu yaşamayan ihracatçımız, tüm dünyayı karış karış gezecek ve bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracaktır.”