InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi ve 2023 Hedefi

Kürşat ÇAPRAZ

InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi

Kongre Genel Sekreteri

www.intraders.org

Dış ticaret her ülkenin gelişmesinde ve vatandaşlarının en gelişmiş teknolojik ürün ve hizmeti almasında önemli bir etkendir. Birçok kurum ve kuruluş kendi ülkelerinin ihracat potansiyelinin artırılması için çeşitli yatırımlar, özel bölgeler, çeşitli teşvikler sunmaktadır.

2023 hedefi için dış ticaret belirli bir kesim için artık alışkanlık ve alışkanlığın da ötesinde bir “kültür birikimi” haline gelebilmelidir. Ekonomik kesimler üretim fazlalarını, yurtiçi yoğun rekabet şartlarını, nakit akışlarını, büyüme hedeflerini, özellikle kriz dönemlerinde, talep daralmalarında, bir alternatif olarak çok rahat dış ticaret yapıyor olabilmelidir. Bu başarının elde edilebilmesi için işletme sahipleri ve yöneticileri kadar, ilgili kademelerde yer alan personelin kalitesi daha da önemli hale gelmektedir. Bu ise dış ticaret ve ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilerin donanımlarına ve yeteneklerine bağlıdır.

Bu yazıda ele alınan konu, eğitim planlaması ve çıktı olarak nitelikler açısından veriler aracılığı ile dış ticaretin çeşitli kademelerinde yer alan işgören gücünün potansiyeli ve bu potansiyelin artırılmasına yönelik çeşitli adımları açıklama gayretidir.

Yüksek Öğretim Kurumlarımızda “Uluslararası Ticaret Bölümleri” ön lisans düzeyinde yaklaşık 250; lisans düzeyinde ise 85 adettir. Çok sınırlı sayıda yüksek lisans ve yok denecek kadar da doktora programı bulunmaktadır. Akademisyen alımları ise genel şartlarda işletme mezunlarından, düşük bir oranda ise iktisat lisans mezunlarından tercih edilmektedir. “Yüksek Öğretim Kurumu Tez Arama” sayfasında “uluslararası ticaret” konusu ile ilgili en fazla iktisatçıların çalışmaları mevcut iken araştırma görevlisi alımlarında genellikle sadece işletme yazılarak yayın yapanlar ile kurumlara alınan asistanların lisans mezuniyetleri bir zıtlık oluşturmaktadır. Bu konuda üniversitelerin daha hassas olması gerektiği düşünülmesi gereken bir konu olduğu veriler aracılığı ile ortadadır.

Akademik çalışma ile piyasa gereksinimleri, yapılan yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde ortada olup dış ticaretin geliştirilmesine yönelik somut adımlar sunmakta eksik kalmaktadır (Elitaş ve Diğ.:2017).  Akademisyenler için belirli bir analizin kullanılmış olması ve belirli bir çalışma sorusunun mevcudiyeti çalışmanın nitelikli kabul edilmesinde önemli nokta iken piyasa gereksinimlerine hitap edebilmesi çok teorik kalmakta ve yapılmış olan piyasaya yönelik çalışmalar da izinsiz olduğu için araştırmacıların bu çalışmalar ulaşması adeta imkansız hale gelmektedir.

Sanayi ve üniversite işbirlikleri ise stajın ötesine gidememektedir. Öğrencilerin tez ve makale çalışmalarında firmalar doğal olarak kendilerine somut çıktı elde edemedikleri için ve belki de aşırı talepten dolayı firmalar tarafından öğrenciler destek alamamaktadır. Öncelikle bu sorunun çözülebilmesi için firmalara nasıl stajer şartı var ise lisans, yüksek lisans, doktora ve sanayi rapor ve makaleleri için yapılacak her çalışma için bazı konularda teşvik sağlanarak sanayi-üniversite işbirliğinin gerçekçi ve işlevsel çalışmalar çıkarması açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu konuda yetkililerden destek beklemekteyiz.

Uluslararası ticarete katkı olarak çeşitli ulusal ve uluslararası kongreler yapılmaktadır. Akademisyenlere yönelik ilgili alanda yurtdışı yoğun katılımlı uluslararası kongreler yok denecek kadar az bulunmaktadır. Bu açığın bir ölçüde giderilmesine yönelik olarak “InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi” (www.intraders.org) kurullarını oluşturmuş ve nitelikli uluslararası düzeyde katılım için çalışmalarını yürütmektedir. Uluslararası ticaret, işletme, ekonomi ve lojistik ana temalı olan kongre Mayıs 2018’de Sakarya Üniversitesi, Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun akademik başkanlığında Sakarya’da düzenlenecektir. Kongre akademisyenlere yönelik olup Eylül 2018’de ise öğrencilere yönelik olarak ve Mayıs 2018 Kongresi gibi yine “uluslararası kongre” formatında yapılacaktır. InTraders olarak akademik dergi çalışmaları da başlatılmış olup alanında uluslararası prestije sahip üst seviyeyi hedefleyen bir akademik dergi olma gayretindedir.

Kongreler yeni gelişmelerin ve sosyal ağların güçlendirildiği, araştırmacıların sosyalleşmesi açısından önemli yerlerdir. Gençler için ise yeni fırsatlar ve alanında öne çıkan kişilerle tanışma imkânı sağlamakta ve bakış açılarını zenginleştirme şansı elde edebilmektedirler. Bu açıdan kongrelerin, masabaşı çalışmalar ile yüzeysel çalışmaların dışına çıkarak kendilerini geliştirebilmeleri açısından önemi daha da artmaktadır.

“InTraders Uluslararası Ticaret Kongresi” marka tescili yapılmış uluslararası kongredir. Marka çalışması tamamlanmış olup kurumsal yapıya kavuşması için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Mayıs 2018 Kongresi için yaklaşık 10 farklı ülkeden 40 yabancı, Türkiye’den ise yaklaşık 160 akademisyen gönüllü olarak form doldurarak bilim kurulunda yer almıştır.

2023 hedefinde kongre olarak, uluslararası ticaret alanında yılda iki kongre ve yılda iki defa yayınlanan dergisi ile ülkeye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca “Pazar Araştırması” başlığı ile akademisyen, öğrenci ve sanayi üçlü ayağında önemli ihtiyaçları karşılamayı hedeflemektedir. Yine bu başlık altında öğrencilere çalışmalarını tamamlayabilmeleri için finans/burs sağlamayı hedeflemekte, dış ticaret ile ilgili uygulamalı çalışmaların çıkarılması ve staj gibi başlıklar ile bir bütünlük sağlayarak dış ticaretimize 2023 hedefinde önemli katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bu Kongre 2012 yılından beri planlanmış, fakat çeşitli nedenlerle yapılamamıştır. Bu bakımdan yaşama geçirilmesi bağlamında geç kalınmış bir projedir. 2012 yılında Tük Dışticaret Vakfı’nın yarışması bizleri heyecanlandırmış ve cesaretlendirmiştir. Bu yolda en büyük desteği, varlığı ve yıllara meydan okuyan duruşu ile Türk Dışticaret Vakfı’na borçlu olduğumuzu ifade etmek isterim.

Kongre Sakarya Üniversitesi bünyesinde yapılmakta olup işbirliklerine açık olup alanında önemli olan kurumlardan destek beklemektedir.

Kongre sosyal ağlarımızın adreslerini de bu bağlamda vermekte fayda görmekteyiz:

https://www.facebook.com/groups/intradersorg

https://twitter.com/Intradersorg/

https://tr.linkedin.com/in/k%C3%BCr%C5%9Fat-%C3%A7apraz-84a50b31

Özel sektör yöneticileri ile akademisyenleri ortak paydada buluşturmayı hedefleyen kongrede buluşmak üzere…

 

* Elitaş,C., Çapraz,K., Yerenkhan,M. ” Dış Pazar Araştırması Literatürünün İncelemesi“, III. Uluslararası İşletme Öğrencileri Kongresi Kitabı, Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi Yayını, 2017, Sakarya