Mal Alımı İhaleleri Uygulama ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama yönetmeliklerinin ek ikinci maddesinin birinci fıkrasına, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ibaresinden sonra “ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)” ibaresi eklendi.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, KİK’in Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde “Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkündür” ifadesinde yer alan “(BOTAŞ)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)” ibaresi eklendi.

Ayrıca, KİK’in Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde, “BOTAŞ tarafından enerji arz güvenliği kapsamında gerçekleştirilecek ihaleler ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından hava trafik güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan taşıt ve sistemler kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerde, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkündür” ifadesinde, BOTAŞ ibaresinden sonra “ve Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)” ibaresi eklenmesine karar verildi.

Değişiklikler, yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.