ANKARA – DÜNYA

TEB Başkanı Arman Üney, gelinen noktada 13 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesi yanı sıra ilaca erişim ve tedarik sorununun da giderek kangren haline geldiğini bildirdi. Enflasyonist baskılar karşısında ayakta kalma mücadelesi verdiklerini belirten Üney, tespit edilen sorunlara yönelik acil çözümünü, sadece meslektaşları için değil, vatandaşların da rahat nefes alması için istediklerini aktardı.

Taleplerini tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaştıklarını söyleyen Arman Üney, “Sadece pandemi döneminde değil, her zaman büyük fedakârlıklarla hizmet sunan meslektaşlarımızın varlıklarını sürdürmeleri, onurlu bir şekilde hizmet sunmaya devam etmeleri ve en nihayetinde toplum sağlığını yakından ilgilendiren katkının sağlanması için sorunlarımızı dile getiriyor ve çözüm bulunmasını istiyoruz.” dedi.

TEB’in 7 maddelik talepleri şöyle:

– Eczanelerimizin ekonomik sürdürülebilirliği sağlaması ve ayakta kalabilmesi için tüm ısrarlı taleplerimize karşın 2009 yılından bu yana güncellenmeyen, mevcut koşullara hiçbir şekilde uyum sağlamayan ilaç fiyat kararnamesi acilen güncellenmelidir.

– Vatandaşlarımızın ilaca erişim hakkının önündeki engeller acilen kaldırılmalıdır. Yılda bir kez şubat ayında yapılan kur güncellenmesinin yılda 3 veya 4 kez yapılması gerekmektedir.

– İçinden geçtiğimiz enflasyonist ortamda herhangi bir düzenleme veya iyileştirme yapılmayan tek alan, eczanelerimizin de içinde bulunduğu ilaç temin ve tedarik sürecidir. Bu dengesizliğin ortadan kaldırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Birliğimiz arasındaki protokolün günün şartlarına uygun şekilde acilen güncellenmesi gerekmektedir.

– Hastalarımıza ilaç fiyat farkı çıkaran ürünlerin geri ödeme koşullarında acil değişiklik yapılması gerekmektedir. Hasta bezleri, şeker ölçüm stripleri, insülin iğne uçları, serum setleri vb. ürünlerde vatandaşlarımız %300’lere varan fiyat farkları ile karşılaşmaktadır. Bu ürünlerin Kurum tarafından geri ödeme koşulları acilen güncellenmelidir.

– Medikal ürünlerin fatura ve eki belgelerinin tarama işlemi yapılarak elektronik hale getirilmesi eczacılarımızın değil SGK’nın sorumluluğudur. Hem vatandaşlarımızı hem de meslektaşlarımızı mağdur edecek bu uygulamadan acilen vazgeçilmesi gerekmektedir. Gerekli dijital dönüşüm Kurum tarafından gerçekleştirilmeli ve protokolümüzün medikal malzemeler ile ilgili ekinde gerekli düzenlemeler karşılıklı mutabakat sağlanarak hayata geçirilmelidir.

– Kamu kurum ıskontosu uygulaması kamu ile ilaç firmaları arasında çözülmeli, hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetine son verilmelidir. İlaç firmaları ile SGK arasındaki bir süreç olan “kamu kurum ıskontolarının” eczaneler üzerinden tahsil edilmesinden kaynaklanan sorun, yıllardır hasta ve eczacı mağduriyetine dönüşmüş olup, eczacılarımız ile hastalarımızın karşı karşıya gelmelerine sebep olmaktadır. Bu keyfi uygulamalar, kamu tarafından çözüme kavuşturulmalı ve ısrarcı olan firmaların ilaçları geri ödeme listesinden çıkarılmalıdır.

– Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında günümüz koşullarına uygun hakkaniyetli bir düzenleme yapılmalıdır.