Canan SAKARYA

Ekonomi torba teklifine AK Parti ve MHP’nin ortak önergesiyle müteahhitlere fiyat farkı verilmesine ilişkin düzenleme de eklendi.

Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa eklenen yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2022 tarihinden önce
Kamu ihale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde; 1 Ocak 2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecek, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilecek.

Kamu müteahhitleri, inşaat malzemelerinin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle, yeni bir fiyat düzenlemesi ve fesih hakkı verilmesi istiyordu.