Ferrero’ya Rekabet Kurulu soruşturma başlatma kararı aldı. Nutella’nın üreticisi olan Ferrero International S.A. ve iştiraklerinin fındık pazarında, üretimden itibaren, alım, kırım ve ihracat aşamasına kadar tüm seviyelerdeki eylemleri ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 03.11.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 22-50/734-M sayı ile karar verdi.

26.09.2022 tarihinde Ferrero International S.A. ve iştirakleri hakkında başlatılan ön araştırma kapsamında hazırlanan Ön araştırma Raporu, Rekabet Kurulu’nun 03.11.2022 tarihli toplantısında görüşüldü. Toplantıda Rekabet Kurulu, 03.11.2022 tarihli ve 22-50/734-M sayılı karar ile Ferrero International S.A’nin Türkiye’de fındık alımı, işlemesi, satımı ve ihracatı alanında faaliyet gösteren iştiraki Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında, anılan teşebbüsün 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açtı.

Soruşturma sürecinde Ferrero fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ’nin;

– Fındık alım pazarında hakim durumda olup olmadığı,
– Fındık alım pazarındaki fiyatlama davranışlarının sömürücü/haksız nitelikte olup olmadığı,
– Fındık alım pazarında fiili münhasırlık uygulayıp uygulamadığı,
– Sözleşme yapmanın reddi niteliğinde uygulamaları bulunup bulunmadığı

incelenecek. İnceleme büyük ölçüde pazar verilerine dayalı olarak ve fındık tedarik sürecinin her aşamasını kapsayacak şekilde yürütülecek.