Soruşturma heyeti, Doğuş Otomotiv ile Stellantis çatısı altındaki Groupe PSA’nın Rekabet Kanunu’nun, 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla para cezası verilmesini istedi. Rekabet Kurulu, kararını en geç 15 gün içinde açıklayacak.

Kurul, 2020 yılında başlattığı soruşturmada otomotiv distribütörleri ile ikinci el otomobil satışı, aracılık veya filo kiralama hizmeti veren şirketlere soruşturma açmıştı.

SÖZLÜ SAVUNMA YAPILDI

Bu kapsamda, dün yapılan sözlü savunma toplantısında soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler ışığında soruşturma heyeti, “Sıfır araç satışı pazarında faaliyet göstermekte olan Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ile Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. (yeni unvanı Stellantis Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi) tarafından 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiği, bahse konu eylemleri nedeniyle anılan teşebbüslere 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelikin ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası verilebileceği” sonucuna vardı.

Bu alandaki diğer teşebbüslerin ise rekabeti ihlal ettiklerine dair tespit yapılmadığından cezaya gerek olmadığı bildirildi. Soruşturma Heyeti’nin bu tespit ve önerilerine karşın şirketler hakkındaki nihai kararı15 gün içinde çıkacak.