Rekabet Kurulunca, DyDo Drinco Turkey’e rekabet soruşturması açıldı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama AŞ’nin Rekabet Kanunu’nun ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu şirketin mevzuatı ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.