SAMEKS Bileşik Endeksi, aylık 4,4 puan düşüşle 49,6’ya geriledi. Böylece endeks, 7 aylık artış eğiliminin ardından Ağustos döneminde negatife döndü.

Bu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 5,3 puan azalarak 49,6 seviyesine gerilemesi belirleyici rol oynadı.

Bu dönemde hizmet sektöründe gözlenen azalışta iş hacminin önceki aya göre hızlı bir şekilde ivme kaybetmesi etkili oldu. Sanayide ise yeni siparişler zayıf bir görünüm arz etmesine karşın üretim artışı devam etti.

SAMEKS Bileşik Endeksinde 50 referans değerinin altı daralmaya işaret ediyor.

SAMEKS’in çalışmasının ayrıntıları şu şekilde:

“2022 yılı Ağustos ayında mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, bir önceki aya göre 4,4 puan azalarak 49,6 değerine gerilemiştir. Bu gelişmede Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin önceki aya göre 5,3 puan azalarak 49,6 seviyesine gerilemesi belirleyici rol oynamıştır. Önceki aya göre 1,9 puan azalış kaydetmesine karşın 50,6 ile referans değer üzerindeki seyrini sürdüren Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise Bileşik Endeksteki azalışı sınırlandırmıştır.

Bu dönemde hizmet sektöründe gözlenen azalışta iş hacminin önceki aya göre hızlı bir şekilde ivme kaybetmesi etkili olurken, sanayi sektöründe ise yeni siparişler zayıf bir görünüm arz etmesine karşın üretim artışı devam etmiştir.

Bu gelişmeler neticesinde önceki aya göre 4,4 puan azalış kaydederek 49,6 seviyesine gerileyen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 7 aylık artış eğiliminin ardından azalışa geçmiş ve 2022 yılında ilk kez 50 referans değerinin altında seyrederek ekonomik aktivitenin önceki aya göre yavaşladığına işaret etmiştir.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında, bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 50,6 seviyesine gerilemiştir. Temmuz ayında ciddi bir ivme kaybı gözlenen yeni siparişlerdeki düşüş Ağustos ayında da sürmüş ve ilgili alt endeks önceki aya göre 2,4 puan azalarak 47,5 seviyesine gerilemiştir. Önceki aya göre 3,4 puan azalmış olmasına karşın 63,3 puanlık seviyesiyle girdi alımları, sanayi sektöründe satın alım faaliyetlerinin olumlu seyrettiğine işaret etmiştir. Girdi alımlarda güçlü görünümün sürmesiyle sektör genelinde üretim artış kaydetmeye devam etmiş ve önceki aya göre 3,8 puan artış kaydeden üretim alt endeksi 50,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. 1,8 puan azalarak 44,3 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi önceki aya göre stoklarda azalış kaydedildiğine işaret ederken; 12,3 puan birden azalarak 44,9 seviyesine gerileyen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise bu dönemde firmaların mal ve hizmet tedarikinde yavaşlama yaşandığına işaret etmiştir. Bu gelişmeler neticesinde istihdam alt endeksi ise önceki aya göre 5,1 puan azalarak 49,6 puana gerilemiş ve sektör geneline ilişkin emek talebinde düşüş kaydedilmiştir. Böylece 50,6 puanla Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi 50 referans değeri üzerindeki seyrini üst üste 13’üncü ayına taşımış ve sektördeki genişleme yılın 3’üncü çeyreğinde de sürmüştür.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2022 Ağustos ayında önceki aya göre 5,3 puan azalarak 49,6 seviyesine gerilemiştir. Bu dönemde sektöre ilişkin girdi alımları 4,2 puanlık azalışla 69,5 seviyesine gerilemiş ve güçlü seyrini Ağustos ayında da sürdürmüştür. Hizmet sektörüne yönelik iş hacmi ise önceki aya göre 8,5 puan birden azalarak son 7 ayın en düşük seviyesi olan 40,0 puana gerilemiştir. Önceki aya göre 1,4 puan azalarak 49,3 seviyesine gerileyen nihai mal stoku alt endeksi bu döneme ilişkin olumsuz bir görüntü sunarken, tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi ise 50,4 değerinde gerçekleşerek pozitif bir görünüm arz etmiştir. Sektör genelindeki azalış seyrine işaret eden gelişmeler neticesinde istihdam alt endeksi de önceki aya göre 7,6 puan gerileyerek 44,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu gelişmeler neticesinde 49,6 seviyesinde gerçekleşen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksinin 7 aylık artış eğilimi nihayete ermiş ve referans değerin altına gerileyen endeks önceki aya göre daralmaya işaret etmiştir.”