Genel Kurulu’nda ekonomiye dair önemli açıklamalar yer aldı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dezenflasyon sürecinin başlayacağını belirtti. 

Genel kurulda konuşan Kavcıoğlu “Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Kavcıoğlu’nun açıklamaları şöyle:

Yurt içinde iktisadi faaliyet dış talebin olumlu etkisiyle güçlü seyretmeye devam ediyor. Yaşanan jeopolitik sorunların ihracatımız üzerindeki doğrudan yansımalarının sınırlı olacağını düşünüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde iş gücüne katılım oranı sınırlı oranda artarken istihdamdaki artış işsizliğin düşüşünde etkili olmuştur.

“PANDEMİ VE ARZ KISITLARI YÜKSELİŞLERİ GETİRDİ”

2021 yılında küresel enflasyon salgının seyrine bağlı olarak gelişen arz kısıtları, fiyatlarındaki artışlarla hızla yükselmiştir. Petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi gözlenmiştir, benzer şekilde gıda fiyatlarının enflasyonun üzerindeki belirleyici etkisi de tüm dünyada önemini korumaktadır. Enerji fiyatlarına benzer şekilde gıda fiyatlarında da belirleyici etki önemini korumaktadır. Gıda fiyatlarının küresel seviyede yüksek seyretmesine neden oluyor. Gıda emtia fiyatlarındaki gelişmelerin yansımalarını Türkiye’de de gözlemliyoruz.

Üretici fiyatlarının ülkemizde olduğu gibi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon dinamikleri açısından önem arz etmektedir. Üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark uzun vadeli eğilimlerin üzerinde seyretmeye devam etmektedir.

“DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLAYACAK”

Ekonomik temellerden uzak fiyatlamaların geçici etkileri, gıda ve tarımsal fiyatlardaki artışlar nedeniyle arz yönlü unsurlar etkili olmaktadır. Atılan adımların, barış ortamının tesis edilmesi ve baz etkileri ile dezenflasyon sürecinin başlayacağını öngörüyoruz. 2022 Yılı Ocak-Mart döneminde faizi değiştirmedik, alınan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri yakından takip edilmektedir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir şekilde kurumsallaşması için tüm politika araçlarında liralaşmayı teşvik edici gözden geçirme sürecini devam ettirmekteyiz.

“LİRALAŞMA STRATEJİSİ UYGULANIYOR”

Liralaşma stratejisi, yeni finansman ürünleri, likidite uygulamaları kapsamında bütüncül yaklaşımla oluşturulmaktadır. 2021 yılı Aralık ayında yabancı para ve mevduatlarının TL’ye dönüşümünü destekleyerek adım attık. Yurt dışında yaşayan kişilerle sahip olduğu şirketlerdeki tasarruflarını ana vatanda değerlendirmeleri için YUVAM hesabını devreye aldık.

Temel görevlerimizi yerine getirmenin yanı sıra kültürel ve çevresel olaylara da bakarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık.