Bakanlık, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdiği genelgede, süresi dolan raporların 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. 29 Mart tarihli genelgenin ayrıntıları şöyle: “COVID-19 temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberinde varyant virüslerin yayılımın önüne geçilebilmesi, epideminin kontrol altına almada varyantlardan dolayı, fazladan sorunlar yaşanmaması ve sahada yapılmakta olan uygulamada bütünlük sağlanması amacı ile sağlık raporları, ilaç-tıbbi malzeme temini konusunda çeşitli tedbirler alınmıştır. Ancak Bakanlığımızca bir takvim açıklanmadan ilaç-tıbbi malzeme raporları ve diğer süreli sağlık raporlarının geçerliliğinin sonlandırıldığı, eczanelerden ilaç temin edilemediği, yeni rapor taleplerinin arttığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle sağlık raporlarını yeniletmek ve reçete yazdırmak amacı yapılan başvurular sonucunda ortaya çıkan yoğunluğun önüne geçilmesi amacı ile pandemi döneminde sağlık raporları konusunda aşağıda belirtilen hususların tekrar hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.”

YOĞUNLUĞU AZALTMA

Açıklama şöyle devam etti: “Geçerlilik süresi 01 Ocak 2020 tarihinden sonra sona ermiş süreli sağlık raporu bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporlarının 31 Aralık 2022 tarihine kadar geçerli kabul edilmeye devam edilmesi, her türlü ilk rapor, rapor yenileme ve yasal süresi içinde yapılan rapor itiraz başvurularının karşılanması gerekmektedir. Maluliyet tespiti, vergi indirimi nedenleri ile kurumların şevki ile talep edilen kontrol muayenesi ve maluliyet rapor işlemleri olağan şekilde sürdürülmesi, istirahat raporlarında COVID-19 tamlı veya temaslı hastalarda 14+14 olmak koşulu ile 28 güne kadar istirahat-iş göremezlik raporlarının tek hekim tarafından verilebilmesi ve yıllık kırk günlük maksimum rapor süresine dahil edilmemesi uygulaması kaldırılmıştır. Pandemi döneminde sağlık kuruluşlarında yoğunluğun azaltılması amacı ile yukarıda belirtilen hususlarda kurumlar arası işbirliğinin sağlanarak gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ve rica ederim.”