Balıkesir’de ZSR Patlayıcı Sanayi AŞ tarafından yapılacak tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisine proje bazlı devlet desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, proje başlangıç tarihi 19 Nisan 2020 olarak belirtilen tesisin toplam sabit yatırım tutarı 768.1 milyon TL olarak öngörüldü.

Yatırım süresi sonunda tesisin yıllık 140 milyon adet tabanca fişeği, 243 milyon adet makineli tüfek fişeği ilave üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Öngörülen ilave istihdam 202, nitelikli personel sayısı ise 20 olarak belirtildi.

Karar kapsamında tesise gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisna ve iadesi, vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın sigorta primi işveren hissesi, 10 yıl süreli stopaj, azami 40 milyon TL’ye kadar ve 5 yıl süreli nitelikli personel, 80 milyon TL’yi aşmamak üzere azami 10 yıl süreli faiz veya kar payı, 10 yıl süreli ve 30 milyon TL’yi aşmamak şartıyla %50 oranında enerji tüketim harcaması destekleri sağlanacak.

Yatırım başlangıç tarihinden itibaren 4 yıl süreyle verilecek destek, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilmemesi halinde, bu sürenin yarısı kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uzatılabilecek.