1. Gelir garantili üretim
2. Zorunlu tarım sigortası
3. Sadeleştirilmiş destek sistemi

Gelir garantili üretim modeli, havza bazlı uygulanacak. Nerede ne ekileceği belli olacak. Planlar en az 10 yıllık yapılacak. Bu plan, tarımı fırsat bulunursa kaçılan bir alan olmaktan çıkaracak. Devlet, ‘Şu ürünü ekersen ister bana sat, ister başka yere. Ama sana şu fiyatı veriyorum. Bunun üzerinde başkalarına satabilirsin, ancak ürünün fiyatı bunun altına düşmeyecek’ diyecek.
Tarım Bakanlığı bunun bölgeler ve yıllar için planlamasını yapacak. Hangi topraklarda hangi ürün yetiştirileceği duyurulacak. Bakanlık ayrıca danışmanlık hizmeti verecek. Tohum, fide, gübre desteği buna göre planlanacak. Bu sistem, 3-5 yıl içinde planlı üretime tamamen geçilmesini sağlayacak. Piyasa ve fiyat dengesi kurulmasının sağlanacağı iddia ediliyor.

İNGİLİZ MODELİ

Tarım sigortası kapsamının genişletilmesi ve sözleşmeli üretim bir bütün olarak uygulanacak. Tarımda şu anda sigorta zorunluluğu bulunmuyor. Sigorta desteğine rağmen, tarımda sigorta yaptıranların oranı yüzde 20’yi geçmiyor. Sözleşmeli üretim ve gelir garantili modele geçilince, sigorta yaptırmak zorunlu olacak. Bütün ürünlerin sigorta kapsamına alınmasına İngiliz modeli deniyor. Daha önce sadece don ve sele yönelik olan sigorta kapsamı genişletilecek.

SADELEŞTİRİLMİŞ DESTEK

36 kalemdeki destek yeniden revize edilecek. Bu desteklerin yıl içerisinde parça parça değil, ilkbahar ve sonbaharda iki kez verilmesi planlanıyor. Bazı destekler kaldırılarak, temel girdileri içeren daha yüksek bedelli az sayıda destek verilmesi sağlanacak.