Türkiye’nin, tekstilde dünya çapındaki mevcut konumunu korumaya ve ihracatırmaya artırmaya yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Granz Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu, COVID-19 salgınıyla birlikte tüm alanlarda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sektörlerinde de iş yapış alışkanlıklarını değiştiğinin altını çizdi. Salgın öncesinde alıcı için hızlı terminin önemli olduğunu belirten Yolcu, “Artık güvenli ürün daha fazla gündemde olacak. Öte yandan uzaktan çalışmanın yaygınlaşması modayı da etkileyecek.

Evde giyilen ürünler ve günlük kıyafetler büyüyen kategoriler olacak. Sağlık ve hijyen tekstilleri önemli bir kategori olarak gündeme gelecek. Üretimde, pazarlamada, lojistikte ve ofis ortamlarında dijitalleşme çok daha hızlanacak. Yurtdışındaki müşterilerle temaslar ağırlıklı olarak online kanallar üzerinden yürüyecek” diye konuştu.

Değişen küresel ticaret normlarına ve trendlere adapte olabilme kabiliyeti çok yüksek olan tekstil ve hammaddeleri sektörünü ileriye taşımak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yolcu, şöyle devam etti: “Öngörülemeyen tüketici tercihlerinin daha fazla ön plana çıktığı bu dönemde, anlık ve küçük miktarlı taleplere dahi hızlı cevap verebilme kapasitesi önem arz ediyor. Bu sürecin, hazır giyim ihracatımızın yüzde 70’ten fazlasını AB ülkelerine gerçekleştiren ve Çin ile Bangladeş’ten sonra AB’nin en büyük 3’üncü büyük hazır giyim tedarikçisi konumunda olan ülkemiz adına daha fazla sipariş alabilmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Tekstil ve hammaddeleri sektörü olarak elbette ki ilerleyen dönemde yeni kurallara, yeni normal düzene göre şekillenecek ve ihracatımıza devam edeceğiz.”