Hayat sigortalarında yapılan son düzenlemelere ilişkin konuşan Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, sektörün düzenleyici kurumu Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hayat sigortalarının vatandaşların ihtiyaçlarına göre daha da cazip hâle getirilmesi için son dönemde ilgili yönetmeliklerde beklenen mevzuatların hayata geçirildiğini açıkladı.

Hayatımızla ilgili riskleri görmezden gelmenin ekonomik sorunlara yol açtığını vurgulayan Benli şöyle konuştu: “Sigorta sektörünün çatı kuruluşu olarak hayat sigortalarının ifa ettiği sosyal ve ekonomik rolün önemine dikkat çekmeye ve hayat sigortalarına ilişkin farkındalığın artırılması için özenle çalışıyoruz. Bu doğrultuda sektör olarak tüm paydaşlarımızla birlikte hayat sigortası ürünlerinin faydalarını ve avantajlarını en iyi şekilde bıkmadan usanmadan anlatmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyoruz.”

Bireylerin finansman ihtiyacının karşılanmasını kolaylaştıran hayat sigortaları, bireysel kredilere teminat sağlayarak vatandaşlarımızın borçlanma ihtiyaçlarının uygun maliyetlerle karşılanmasına da imkan sağlamaktadır. Bu anlamda vatandaşlara maddi bir külfet telakki edilmesinin son derece yanlış olduğuna; kredi maliyetlerini aşağı çeken bir mekanizma olarak hem tüketiciyi koruduğuna hem de finansal sistemin sağlıklı bir şekilde çalışmasına imkan verdiğine dikkat çeken Atilla Benli sözlerini şöyle sürdürdü: “Kredi bağlantılı yapılan hayat sigortasında da 2014 yılından bu yana dünyada benzeri olmayan ve yılda iki defa yapılan otomatik sorgulama sistemiyle, yıl içinde vefat eden vatandaşlarımızın kredi borçları sigorta şirketlerimiz tarafından ödeniyor. Fazla kalan kısım varsa o da yakınlarına aktarılıyor. Şeffaf ve güvenilir yapıda işleyen sistem sayesinde bugüne kadar birçok vatandaşımızdan takdir gördük. Keşke dememek için sigorta güvencesine sahip olmalıyız.”

 

“MAALESEF HAYATIMIZA İLİŞKİN RİSKLERİ GÖRMEZDEN GELMEYE YATKINIZ”

Hayat sigortasının birçok faydası olduğuna vurgu yapan Atilla Benli, kapsamı hakkında şu bilgileri verdi: “Hayat sigortaları; kaza veya hastalık sonucu fiziksel engellerin oluşması durumunda maddi olarak hayat standardınızı devam ettirmenizi, vefat durumunda ise sevdiklerinize bir birikim bırakmanızı sağlar. Bununla birlikte çocuklarınızın eğitimlerinin tamamlanması için maddi destek sunar. Poliçe kapsamına giren bir kaza veya hastalık sonucunda ortaya çıkan tedavi giderlerinizi öder. Sigorta türlerinin çoğu, belli bir coğrafya için geçerliyken, hayat sigortaları tüm dünyada geçerlidir. Öte yandan tüm bu hayat ürünleri için ödediğiniz primleri belirli tutarlarda vergi matrahından da düşebilirsiniz.”

2021 yılında kredi bazında ortalama kredi hayat poliçesi primleri %8 azalırken, tazminat olarak ödenen kredi borcu %23 arttı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin üye şirketlerden derlediği bilgilere göre; hayat sigortası şirketleri 2021 yılında bildirilen 132 bin vefat sonucu, sigortalıların 1,6 milyar TL kredi borcunu kapattı. Bu tutar 2020 yılında 1,3 milyar idi ve 2021’de artış %23 oldu. Tazminatlardaki %23 artışa karşılık kredi pazarındaki düzenlemeler ile paralel olarak kredi başına ortalama primler bir önceki yıla göre ortalama %8 civarında azaldı.