Uluslararası Ticarette Terminoloji ve Uygulamadaki Önemi