TÜİK ,15-34 yaş grubundaki 24 milyon 263 bin gencin, 11 milyon 875 bininin istihdamda yer aldığını, 1 milyon 810 bininin ise işsizlerden oluştuğunu açıkladı.

2016 yılının II. çeyreğinde uygulanan Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişi Araştırması sonuçlarına göre; 15-34 yaş grubundaki 24 milyon 263 bin gencin, 11 milyon 875 bini istihdamda yer alırken 1 milyon 810 bini işsizlerden oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, genç işsizlerin 15-34 yaş grubundaki nüfus içindeki oranı yüzde 7,5 oldu. Diğer bir ifadeyle her yüz gençten sekizini işsizler oluşturdu.

İşsiz sayısının işgücüne bölünmesiyle elde edilen işsizlik oranı ise bu yaş grubu için yüzde 13,2 oldu. Diğer taraftan gençlerin yüzde 43,6’sı ise işgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer aldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Mezun olunan alana göre üç aydan uzun süren ilk işe başlama süresi dikkate alındığında, sağlık ve refah alanından mezun olanların yüzde 74,3’ü eğitimlerinden sonraki ilk işine bir yıldan kısa sürede sahip oldu. Bunu yüzde 72,4 ile hizmetler alanı mezunları, yüzde 70,5 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanı mezunları izledi.

Diğer taraftan, lise altı ve genel lise mezunlarının yüzde 37,9’u, beşeri bilimler ve sanat alanından mezun olanların yüzde 18,9’u, mühendislik, imalat ve inşaat alanından mezun olanların ise yüzde 18,4’ü ilk işini 3 yıldan daha uzun sürede elde etti.

Türkiye’de 15-34 yaş grubundaki nüfusun yüzde 32,5’ini eğitime devam edenler oluşturdu. Bu oran işgücüne dahil olan nüfusta yüzde 22,4 işgücüne dahil olmayan nüfusta ise yüzde 45,6 oldu.

Bir eğitim düzeyini bitirmiş, ancak dört yıllık üniversite eğitimini alamayanların bu eğitimi alamamasındaki en önemli nedenler; yüzde 18 ile eğitim maliyetinin karşılanamaması veya yüksek olması, yüzde 17,6 ile evlilik veya diğer ailevi nedenler, yüzde 14,4 ile sınavlarda başarısız olması olarak sıralandı.”