29 Kas
0

EŞDEĞER HANE HALKI KULLLANILABİLİR GELİR-SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİNE GÖRE

En basit tanımıyla gelir dağılımı, ülkelerin milli gelirinin toplumla paylaşılması anlamına gelir. Millî gelir, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin toplamı demektir. Fert başına milli gelir ise milli gelirin toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. Gelir dağılımı ülkelerin gelişmişlik düzeyi ...

Read More