2022 Yılı Yatırım Programı’na göre, geçen yıl 43 milyar 487 milyon 704 bin lira olan KİT’lerin yatırım ödeneği, bu yıl yüzde 42,3 artışla 61 milyar 870 milyon 156 bin lira olarak öngörüldü.

TPAO, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın arama, sondaj ve saha geliştirme çalışmalarına yönelik Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi için ayrılan 14,8 milyar liralık ödeneğin de içinde bulunduğu 22 milyar 135 milyon liralık yatırım hedefiyle KİT’ler arasında en fazla ödenek tahsis edilen kuruluş oldu.

Ödenek tahsisinde TCDD Genel Müdürlüğü 14,6 milyar lira ile ikinci, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü de 8,5’er milyar lira ile üçüncü, Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü 2 milyar 840 milyon lira ile dördüncü sırada yer aldı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü 1 milyar 524 milyon lira, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ise 1 milyar 122 milyon lira, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 1 milyar lira tutarında yatırım yapacak.

Bu yıl Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) 416,6 milyon lira, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 404,6 milyon lira, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 160 milyon lira, Türkiye Şeker Fabrikaları 145,3 milyon lira yatırım gerçekleştirecek.

Yatırımların yüzde 37’si madenciliğe gidecek

Öte yandan, bu yıl KİT yatırımlarının yüzde 37’sini madencilik yatırımları oluşturuyor. Madencilik için 2022’de 22,8 milyar lira, enerji için 19,9 milyar lira, ulaştırma ve haberleşme için 17,2 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörüldü.

Bunları yaklaşık 1,5 milyar lirayla imalat ve 460 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

2022 yılında planlanan KİT yatırımlarının dağılımı şöyle:

Kuruluşlar Tutar (bin lira)
TPAO 22.135.114
TCDD 14.623.000
BOTAŞ 8.500.000
TEİAŞ 8.500.000
EÜAŞ 2.840.000
TCDD Taşımacılık AŞ 1.524.142
ETİ Maden İşletmeleri 1.122.119
DHMİ 1.000.000
TÜRASAŞ 416.600
TİGEM 404.553
Türkiye Taşkömürü Kurumu 160.000
Türkiye Şeker Fabrikaları 145.303
TEDAŞ 109.289
Türkiye Kömür İşletmeleri 105.613
Et ve Süt Kurumu 76.808
Toprak Mahsulleri Ofisi 76.800
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 74.975
Devlet Malzeme Ofisi 39.286
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü 9.500
TEMSAN 7.054
TOPLAM 61.870.156