Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Nisan 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Nisan 2021’e (4.431 adet) göre yüzde 16,2 (720 adet) artarak 5.151 adet oldu.​

Nisan ayında onaylanan 5.151 kapasite raporunun; 1.385’i İstanbul’da, 380’i Ankara’da, 363‘ü Bursa’da, 284’ü İzmir’de, 235’i Konya’da, 183’ü Kocaeli’nde, 177’si Gaziantep’te, 124’ü Tekirdağ’da, 113’ü Kayseri’de, 111’i Adana’da, düzenlendi.

TOBB Sanayi Veri Tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Nisan 2021’de 81.279 iken, Nisan 2022’de yüzde 11 (8.928 adet) artışla 90.207 adede ulaştı.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Nisan 2021’de 3.379.780 iken yüzde 10,2 (344.079 adet) artarak, Nisan 2022’de 3.723.859 olarak belirlendi.

Aktif Kapasite Raporu nedir?

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.