Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ökten, dış ticaret açığını kapatmak için katma değeri yüksek teknolojik ürünlere yönelinmesi gerektiğini belirtti. Ökten, bunun için de şirketlere Ar-Ge yaptırımı ve teşvik paketlerinin oluşturulması gerektiğini savundu.

Zeynep Ökten, “Dış ticaret açığındaki yükselişin olumsuz etkileri döviz kuru, enflasyon, reel gelir, faiz gibi ana ekonomik parametrelerde gözlemlenmeli” açıklaması yaptı. Ökten şöyle devam etti:

“Olumsuzlukların üzerinde konuşurken önemli olan çıkış noktalarını saptamak ve harekete geçmektir. Odaklanmamız gereken nokta ise uluslararası ticaretteki rekabet gücümüzü nasıl arttıracağımız olmalıdır. Bu konuda uzun süredir yapılmakta olan bazı çabalar olmakla birlikte istediğimiz noktaya ulaşamadığımızın göstergesi cari açığımızın büyümesidir.

“Mutlaka marka yaratmalıyız”

İhracat kalemlerinde yüksek teknoloji imalat sanayi ürünleri payı yüzde 3,9’dur ve bu oran bize teknoloji üretmekte istediğimiz noktaya gelemediğimizi söylemektedir. Teknolojik ürünler katma değeri yüksek ürünlerdir. Ar-Ge çalışmaları konusunda şirketlere uygulanacak yaptırımlar ve teşvik paketleri oluşturulmalı, bu alanda çalışacak insan kapasitesi eğitimle desteklenmeli ve beşeri sermayenin kalitesi arttırılmalıdır. Diğer bir çıkış noktamız ise katma değeri yükseltecek olan markalar yaratmaktır. Marka yaratma fikrini oluşturmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak ihracattaki rekabet gücümüzü artıracaktır. Türkiye üreten bir ülkedir ancak ürettiklerimizi uluslararası piyasadaki rekabete uygun olarak dönüştürmemiz gerekmektedir. Dönüşümü başlatırsak cari açığımızı hızla düşürebiliriz.”