Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yılın ilk çeyreğine ait büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonominin ocak-mart döneminde yıllık bazda reel olarak yüzde 7,3 büyüdüğünü anımsatan Nebati, 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonun, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam ettiğini bildirdi.

Nebati, iç talebin ve net dış talebin büyümeye katkısına dikkati çekerek şunları kaydetti: “İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken net dış talep büyümeye 3,5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10,5 artışla 10 çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.”

“Büyüme kompozisyonunun devamı önemli”

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da mevsimsel düzeltilmiş gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 olduğu belirtildi.

Yılın ilk çeyreğinde makine ve teçhizat yatırımlarında kaydedilen artışa işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışın devam etmesi önümüzdeki dönem üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. İç ve dış talebin dengeli katkı verdiği büyüme kompozisyonunun 2022 yılının kalan döneminde de devam etmesi, sürdürülebilir büyüme ve makroekonomik dengeler açısından oldukça önemlidir.”

“Turizmin büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir”

Açıklamada, Ukrayna’daki savaşın küresel ticaret üzerindeki etkisine de değinilerek “2022’de küresel ticarette Ukrayna’daki savaş kaynaklı bir ivme kaybı öngörülse de ihracatçılarımızın ürün ve pazar çeşitlendirmedeki başarısı ihracatımızın bu yıl da kuvvetli seyredeceğine işaret etmektedir. Turizmde ilk çeyrekteki olumlu görünümün yılın kalan döneminde de devam edeceği, bu durumun büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu yıl için başlıca risk kaynakları değerlendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışlar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle küresel tedarik zincirinde yaşanan ilave aksamaların ticaret ortaklarımızın büyümesi üzerine etkisi ve gelişmiş ülke para politikaları 2022 yılı için başlıca risk kaynaklarıdır. Yüksek katma değerli, sürdürülebilir, dengeli, kapsayıcı ve vatandaşlarımıza refah artışı sağlayan büyüme performansını kalıcı hale getirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda ülkemizin üretim potansiyelini artırmak için ekonomimizin tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.”