BDDK tarafından “Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik”te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Atılan adımlar çerçevesinde, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi. Mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5’e indirilirken, söz konusu değişikliğin 9 Ocak 2023’ten itibaren yürürlükte olması bekleniyor.

İNDİRME YETKİSİ

BDDK tarafından gerçekleştirilen değişiklikle kurula, standart oranları bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4’te 1’ine kadar indirme yetkisi tanındı. Yönetmelik, bankaların varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor. Yönetmelik 2006’da yayımlanmış ve en son güncelleme 2014’te yapılmıştı. Yapılan son değişiklikle, geçen süre zarfında diğer düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor. Düzenlemenin TCMB net döviz pozisyonunu iyileştirebileceği belirtiliyor.