Hüseyin GÖKÇE – ANKARA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamalarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yaparak, yüksek kaliteli likit varlıkları yeniden belirledi.

Yönetmeliğin, merkez bankaları garantisiyle ihraç edilmiş olsa dahi banka ve iştirakleri tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerin, likidite hesaplanmasında ‘kalite’ yönünden sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerinde değişiklik yapıldı.

Yönetmeliğin, yüksek kaliteli likit varlıklar kapsamına girmeyen varlıkları sıralayan 5’inci maddesinin 7’nci fıkrasında yer alan ‘ipotek teminatlı menkul kıymetler’ cümlesinden ‘ipotek’ ifadesi çıkarıldı. Böylece teminatlı menkul kıymetlerin tamamı yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilmeyecek. Yönetmeliğin eski hali uyarınca, menkul kıymetler içinde ipotek teminatlı menkul kıymetler yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilemiyordu.

İlgili fıkranın yeni hali şöyle:

“(7) Merkezi yönetimler veya merkez bankalarının garantisiyle ihraç edilmiş olsalar dahi, bankanın kendisi veya bağlı ortaklıkları ya da iştirakleri tarafından ihraç edilen (İPOTEK ifadesi çıkarıldı) teminatlı menkul kıymetler ve konut ipoteğine dayalı menkul kıymetler ile bankanın kendisi veya diğer kredi kuruluşları veya finansal kuruluşlar ya da bunların iştirak veya bağlı ortaklıkları tarafından ihraç edilen diğer borçlanma araçları ve hisse senetleri, yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilmez.”

Yönetmeliğin, 2A kalite likit varlıkları gösteren 7’nci maddesinden de ‘ipotek’ ifadesi çıkarıldı. Aynı şekilde, yapılandırılmış finansal borçları gösteren 18’inci maddeden de ‘ipotek’ ifadesi çıkarıldı.

Yüksek kaliteli likit ne işe yarıyor?

Finansal piyasaların genelinde likidite sıkışıklığı yaşandığında, yüksek kaliteli likit varlıkların kullanılması durumunda BDDK, bankaların likidite karşılama oranlarının altında kalmasına izin verebiliyor.

Öte yandan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin de “İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlar için geçiş süreci” başlıklı 34’üncü maddesinin İçsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım kullanım izni hükümlerinde değişiklik yapıldı.