Bütçeden Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) Aralık ayında borç verme kalemi altında 55 milyar lira transfer edilirken, en yüksek payı 40 milyar lira ile BOTAŞ aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Aralık ayında borç verme kalemi altındaki en büyük transfer 40 milyar lira ile BOTAŞ’a yapılırken, 2021’deki toplam transfer 50.3 milyar liraya yükseldi.

TCDD’ye ise 5.14 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere bu yıl 20.7 milyar lira aktarıldı.

Verilere göre Elektrik Üretim AŞ’ye 9.5 milyar lirası Aralık ayında olmak üzere 2021’de 11.5 milyar aktarım yapılmış oldu. Eximbank’a ise 3 milyar lirası Aralık’ta olmak üzere 2021’de toplam 3.1 milyar lira aktarıldı.

Gelir Vergisi Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa ile ek bütçeye gerek kalmadan Cumhurbaşkanına bu yıl bütçe tahmininin üzerinde elde edilen gelir kadar tutarı ödenek olarak kullanma imkanı getirilmişti.