Türkiye’nin ağustos ayı ve 12 aylık cari açığı gerilerken, buna en büyük katkıyı dış ticaret verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı ağustos ayı verileri dikkate alındığında, cari işlemler hesabı yaklaşık 3 yıl aranın ardından ağustosta 2,6 milyar dolar fazla verdi, 12 aylık cari açık da 51,1 milyar dolara düştü. Cari açığın azalmasında yılın 8 ayında dış ticarette yaşanan olumlu gelişmeler etkili oldu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-ağustos döneminde 99 ihracat faslının 60’ında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı.

Tutar bazında ihracatını en fazla artıran sektör 1,8 milyar dolarla “motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça ve aksesuarları” oldu. Söz konusu sektörü 1,7 milyar dolarla demir çelik, 557 milyon dolarla demir ve çelikten eşya takip etti.

Oran bazında ihracatını en hızlı artıran sektör ise yüzde 117,3 ile nikel ve nikelden eşya olarak kayıtlara geçti. Bunu yüzde 79,5 ile canlı hayvanlar, yüzde 57,4 ile eczacılık ürünleri izledi.

36 fasılda ithalat azaldı

Ağustosta cari açığın azalmasındaki bir diğer önemli faktör, ithalatta yaşanan azalma oldu.

Yılın 8 ayında 97 faslın 36’sında (yüzde 37) ithalat azalırken, tutar bazında en fazla düşüş gösteren fasıl 2,2 milyar dolarla “kıymetli ve yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası ve metal paralar” oldu. Söz konusu faslı 984,5 milyon dolarla “gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar”, 946 milyon dolarla “elektrikli makine ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı” izledi. Anılan 3 ürün grubunda yaşanan ithalat azalışının dış ticaret açığına olumlu katkısı 4,1 milyar doları buldu.

Oran bazında ithalatın en fazla düştüğü fasıl yüzde 67,6 ile “şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamı” olurken, bu faslı yüzde 65 azalışla “demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler, bunların aksam ve parçaları, mekanik trafik sinyalizasyon cihazları”, yüzde 41 gerilemeyle “et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarları” izledi.