Ekonomi Bakanlığının “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Vietnam, Tayvan menşeli, aralarında kromit ateş ve magnezit ateş tuğlalar, sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat, suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat, transmisyon kolanlarının da bulunduğu bazı ürünlerde 2018 yılının ilk yarısında dolacak dampinge karşı önlemlerin bitiş tarihleri belli oldu. Belirtilen esaslar çerçevesinde tarihler, bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 15 Mart 2018 ve 5 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

Yerli üreticiler veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ve kuruluşlar, söz konusu ürünlerle ilgili önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilecekler.