Türkiye dış ticaretinin 2011 yılının ikinci yarısından itibaren fiyat bazında yakaladığı lehte çıkış, 2016 yılından bu yana tersine bir seyir izliyor. İhracat birim değer endeksinin, ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, 2011 Ekim ayında 94’le en düşük düzeyine indikten sonra değerli TL’nin de katkısıyla tırmanışa geçmiş ve Şubat 2016’da 114,8 ile en yüksek değerine çıkmıştı. Bu tarihten itibaren ise trend tersine döndü ve iniş hızının aynı tempoyla sürdüğü gözleniyor.

Eğilimin tersine dönmesinde, ithalat fiyatlarının ihracat birim fiyatlarından daha hızlı artması etkili oldu. Nitekim Şubat 2016 ile Ocak-2018 arasında geçen yaklaşık yıllık dönemde ithalat fiyatlarındaki ortalama artış yüzde 18’i bulurken, ihracat fiyatlarındaki artış yüzde 7’de kaldı. Bu gelişmeye paralel olarak dış ticaret haddi de yüzde 9 düşüşle 114.8’den 104.2’ye indi. TL’nin değer kaybına ve emtia başta olmak üzere ithalat fiyatlarında beklenen artışa paralel olarak, dış ticaret haddindeki aleyhte gelişimin bu yılın genelinde devam etmesi bekleniyor.