Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı’na programın dördüncü ve beşinci bölge illerinde yer alan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile Kilis’te yer alan OSB de dahil edildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararda değişiklik yapan karar uyarınca, programın dördüncü bölge illeri; Kars Ağrı ve Iğdır ile beşinci bölge illeri; Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta bulunan OSB’ler, Kilis OSB’de gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, programın altıncı bölgesinde uygulanan desteklerden aynı oran, süre ve şartlarda yararlanacak.

Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım ve kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda, dördüncü ve beşinci bölgelere taşınan tesisler, sigorta primi işveren desteğinden, altıncı bölgeye taşınan tesisler ise bu teşviklere ek olarak gelir vergisi stopajı desteğinden yararlandırılacak.

Program dahilindeki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarının sağlanması durumunda, işletmeler, yukarıda sayılan desteklerin yanı sıra, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve vergi indirimi desteklerinden yararlanacak.

Karara eklenen geçici maddeye göre, imalat sanayine yönelik düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için; bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi, kurumlar ve gelir vergisi indirimleri teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacak.