Türkiye’nin kurulu gücünün 100 bin megavata seviyelerinde olduğunu kaydeden Tancan, “Bunun yüzde 21’i kamuda yüzde 78’i özel sektörde. Kurulu güçte özellikle yenilenebilir enerjinin çok daha büyük oranda arttığını görüyoruz. Türkiye, hidroelektrikte Avrupa’da ikinci, rüzgarda yedinci, güneşte sekizinci, jeotermalde ise birinci sırada. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 54 seviyelerinde.

Ancak 2020 ile 2021 arasında doğalgazdan enerji üretiminin yükseldiğini, hidroelektrik tüketiminin ise düştüğü görülüyor. Bunun sebebi ise 2021’de yaşanan kuraklık. Hidroelektrikte yaşanan azalma doğalgaz ile telafi edildi. Bu çerçeveden bakıldığında arz güvenliği için elektrik üretim kaynaklarının çeşitlendirilmesi gerekiyor” dedi. Kaynaklarda mevsimsel koşullar sebebiyle sorunlar oluştuğunun altını çizen Tancan, “Kaynaklar ne kadar çeşitli olursa arz güvenliği konsunda sorun yaşama riski azalmış olur. Bu kapsamda Akkuyu’da nükleer santral inşaası devam ediyor. Nükleer santralla arz güvenliğimizi kuvvetli hale getirmeye hedefliyoruz” diye konuştu.

ÜRETİMDE AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Yükselen enerji fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “2021 son çeyrekte küresel enerji fiyatları bugüne kadar görülmemiş şekilde yükseldi. Üretimde aksaklıklar yaşandı. Navlun maliyeti arttı. Hidro karbona yatırım azaldı. Yenilenebilir enerji kapasiteleri de talebi karşılayamadı. AB depolama tesislerinde de yeterince doğalgaz olmaması, uluslararası siyasi krizler, fiyatları etkiledi. Bilindiği gibi enerji fiyatları uluslararası piyasalarda belirleniyor. Doğalgaz, petrol, kömür fiyatı dünyada o anda ne kadarsa, ülkeler de maliyetlere katlanmak zorunda kalıyor. Petrol fiyatı özellikle son dönemlerde yaşanan krizle birlikte 100 doları seviyelerini aştı. Doğalgaz fiyatları 2 bin 200 doların üzerine çıktı. Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte de doğalgaz fiyatları yine yükselme trendine girdi. Kömür fiyatlarında da 2021 son çeyrekten itibaren 5 katlık yükseliş yaşandı. Yükselme trendi de devam ediyor. Bu artışlar elektrik üretimini de yansıyor” ifadelerini kullandı.