Hizmet ve yapım işleri kamu ihalelerinin, yaklaşık maliyeti kamu ihale kanunu kapsamında belirlenen eşik değerin yarısına kadar olanları, Ağustos ayından itibaren elektronik olarak ihale edilecek.

Kamu İhale Kurumu’nca (KİK) Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ve elektronik ihale uygulama yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmelikle, bu yönetmeliğe “elektronik ihale zorunluluğu” başlıklı bir madde eklendi.

Eklenen madde doğrultusunda, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti; genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında 300 milyar TL, diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 500 milyar TL, kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde 11 trilyon TL eşik değerlerin yarısına kadar olan ihalelerden 1 Ağustos veya sonrasında ilan edilenleri, uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunlu olacak.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleler ile açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ve yaklaşık maliyeti söz konusu eşik değerin yarısına eşit veya üzerinde olan ihalelerden 3 Ekim veya sonrasında ilan edilen ya da duyurulanları da uygulama yönetmeliklerinin “elektronik ihale” başlıklı maddelerine göre yapılması zorunlu tutuldu.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bu yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 28 Mayıs’tan önce kapsam dahilinde ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacak.

KİK, elektronik ihale zorunluluğu getirilen tarihleri; ihale usulü, alım türü, konusu ve yaklaşık maliyet kriterlerinden biri, birkaçı veya tamamını dikkate alarak 2 Ocak 2023 tarihine kadar bir veya birden fazla kez ertelemeye yetkili olacak.