Bu binalarda C olan asgari enerji performans sınırının B’ye çıkarılmasıyla ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul’da ortalama 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara’da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Enerji tüketimiyse ortalama yüzde 25 azalırken, Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı faturası da 5 milyar TL düşecek. Toplam inşaat alanı 5 bin metrekareyi geçen parsellerde, projeleri bu uygulamaya göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’nde 19 Şubat’ta yaptığı değişiklikler 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Buna göre 5 bin metrekare ve üzerindeki binalarda yenilenebilir enerji zorunlu olacak. Yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan bu binalar, ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’ (NSEB) olarak inşa edilecek.

YENİLENEBİLİR ZORUNLULUK

1 Ocak 2025 tarihinden itibarense inşaat alan sınırı 2 bin metrekare ve üzeri tüm binalar için NSEB kuralları uygulanırken, yenilenebilir enerji zorunluluğu oranı yüzde 5’ten yüzde 10’a yükselecek. Böylece Türkiye’nin yıllık enerji ithalatı faturasındaki azalma da 7.5 milyar TL olacak. 2030 yılından itibaren de inşaat alanı bin metrekare ve üzeri binalarda bu kurallar geçerli hale gelecek.

HAVAYA GİDEN ENERJİ AZALACAK

Yönetmelik kapsamındaki binaların yapı ruhsatı başvurularında ruhsat veren idareler, yönetmelik şartlarını sağlayıp sağlamadığını kontrol edecek. NSEB konseptine uymayan binalara yapı kullanım izin belgesi verilmeyecek. Bakanlık, yaptığı bilgilendirmede bu binaların enerji sınıfının C’den B’ye yükselmesiyle ısı yalıtımında kullanılanacak malzeme kalınlıklarının da yükseleceğine dikkat çekti.