Kurul, söz konusu cezayı Meta şirketlerinin hakim durumda oldukları ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle verdi. WhatsApp, 2021 yılı başında kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncellenmesi nedeniyle kullanıcılarının devam edebilmeleri için WhatsApp verilerini Facebook şirketleri ile paylaşma zorunluluğu getirmişti. Bu zorunluluk üzerine kişisel verilerini Facebook şirketleriyle paylaşmak istemeyen milyonlarca Türk kullanıcı, benzersiz bir dijital göç başlatarak WhatsApp’tan taşınmıştı. İşte bu gelişmeler üzerine Rekabet Kurulu, 2021 yılı Ocak ayında, Facebook ve WhatsApp hakkında resen soruşturma başlatarak, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşım zorunluluğunu durdurmuştu. Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte ‘Facebook’ ) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla da resen soruşturma açmıştı. Kurul, dün açılan soruşturmayı tamamlayarak alınan kararı kamuoyuna özetle şöyle duyurdu:

HÂKİM DURUMU KÖTÜYE KULLANMA

“Facebook’un temel hizmetler olarak adlandırılan Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirmek suretiyle kişisel amaçlı sosyal ağ hizmetleri ile çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak ve pazara giriş engeli yaratmak suretiyle rekabetin bozulmasına yol açtığına ve 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. Bu nedenle Facebook’a hakim durumu kötüye kullanmaktan 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası verilmesine oybirliğiyle karar verildi.” Kurul ayrıca Facebook’tan; Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanan verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrimiçi görüntülü reklamcılık pazarlarında rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmayı ve pazara girmelerini engellemeden vazgeçmesini istedi. Bunun için gerekçeli kararın şirkete bildirilmesini takiben 1 ay içinde rekabetin tesis edilmesini temin etmek için alacağı tedbirleri kuruma sunma yükümlülüğü getirdi. Söz konusu tedbirleri 6 ay içinde yerine getirip; 5 yıl boyunca kuruma yılda bir kez periyodik rapor sunması kararı aldı.Facebook’un Kurul’un aldığı tüm bu kararlara itiraz hakkı bulunuyor.