Birçok uluslararası katılımcının da yer alacağı zirvede bu yıl konuşmacıların arasında Fransa Yemek Kültürleri ve Mirası Misyonu Direktörü Pierre Sanner, Keane Brands’ın Grup Stratejisi Direktörü Stefan Breg ve Sürdürülebilir Restoranlar Derneği (SRA) Genel Müdürü Juliane Cailloute de yer alıyor.

Küreselleşen dünyada ev dışı yeme-içme oranının giderek artmasıyla gastronomi giderek daha da büyük bir önem kazandığına dikkat çeken TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer, “Türkiye’nin, 2023 yolunda katma değeri yüksek bir ekonomik güce dönüşen bu pazardan daha fazla pay alabilmesi gerekir. Biz, gastronominin de katkısı ile elde edilen yıllık turizm gelirinin çok daha üst noktalara ulaşabileceğine inanıyoruz. Gastronomi, turizm ve istihdam için çok etkili bir araç olabilir ve ekonominin ivmesini hızlandıracak bir lokomotife dönüşebilir. Bu nedenle Türkiye’de ilk kez gastronomiyi ekonomik büyüme ve eşsiz bir kalkınma modeli olarak gündeme taşıyan Global Gastroekonomi Zirvesi’ni çok önemsiyoruz,” dedi.

TURYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gamze Cizreli ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda gastronominin önemine dikkat çekerek, “Sektörün döngüsel ekonomiyi harekete geçirmeye ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısının altını çizmek istiyoruz. Ayrıca sürdürülebilir restoran kriterlerinin yerleşmesi ve bu konuda farkındalığın artması da zirvedeki hedeflerimizden bir tanesi. Böylece çevreye duyarlı bir kalkınma yolunda gastronominin rolünün altını çizeceğiz” diye konuştu.