6 başlıkta sunulan kredilerin ayrıntıları şöyle:

– Genç Girişimci Kredisi: Üst limiti 350 bin TL olan krediden, üniversitelerin yüksekokul veya fakültelerinden mezun, mezun olduğu bölümle ilgili iş tecrübesi bulunmayan ve işini kurmak isteyen 35 yaşını aşmamış girişimciler faydalanabiliyor.

– Cesur Girişimci Kredisi: Üst limiti 400 bin TL olan krediden, yüksekokul veya fakültelerden mezun, eğitimini aldığı ve en az 2 yıl deneyim kazandığı işkolunda kendi iş yerini açmak isteyen 45 yaşını aşmamış kişiler faydalanıyor.

– Usta Girişimci Kredisi: Üst sınırı 300 bin TL olan bu krediye, mesleki kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi bulunan ve ilgili işkolunda deneyim sahibi olan, 45 yaşını aşmamış, kendi iş yerini açmak isteyen girişimciler başvurabiliyor.
ESNAFA sıfır faiz

– Tekno Girişimci Kredisi: Üst limiti 500 bin TL olan krediden, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde faaliyet gösteren, bilişim ve yazılım alanında faaliyette bulunan ve TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlık gibi kamu kurum ve kuruluşların teknoloji odaklı hibe/destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış girişimciler faydalanabiliyor.

– Halk Girişimci Kredisi: Üst limiti 250 bin TL olan bu krediden, bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen/kurmuş olan, bu iş ile ilgili faaliyeti yürütme yeteneğine sahip olduğu düşünülen girişimciler yararlanabiliyor. Girişimcinin gazi, şehit/gazi yakını veya engelli olması durumunda limit 300 bin TL oluyor.

– Girişimci Esnaf Kredisi: Bu krediden Esnaf-Sanatkâr siciline ve odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkâr niteliğindeki usta veya 30 yaşını aşmamış genç girişimci şahıs firmaları faydalanabiliyor. Bu kredilerde, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yüzde 100 faiz desteği sağlandığı gibi teminat verme konusunda sorun yaşayanlara Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kullanım imkânı tanınıyor. Genç girişimcilere 100 bin TL, usta girişimcilere ise 275 bin TL limitli kredi sağlanıyor.