HÜKÜMETE, son dönemde gelen önemli konulardan biri artan gübre fiyatları ve tarım girdileri konusunda üreticinin şikâyetleri oldu. Çiftçi temsilcilerinin TBMM’ye yaptığı art arda ziyaretlerden sonra, sorunun çözümü için çalışma başlatıldı. Üreticinin aldığı gübrenin bedelini hasattan sonra ödemesine ilişkin formül tartışılıyor. Üreticilerin kış ekimlerinde yeterli gübre kullanmadığı, hasadın düşük olmaması için ilkbahar ekiminin kurtarılmaya çalışıldığı belirtildi.

ANKARA’YA GELDİLER

Edinilen bilgiye göre, konu iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından tekrar tekrar gündeme getirilirken, Ankara’da ziraat odaları temsilcileri tarafından da bir dizi ziyaret gerçekleştirildi. Tarım girdi fiyatlarındaki fahiş artış, özellikle de gübrede yaşanan sorunların hasadı olumsuz etkilemesi gündem oldu. Bunun üzerine, iktidar partisi kurmaylarıyla Tarım Bakanlığı çözüm arayışı için çalışma başlattı. Yapılan toplantılarda, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile arpa, buğday, mısır desteği sağlandığı belirtilirken, gübre ve mazot başta olmak üzere tarım girdilerindeki fiyat artışının ciddi sorun yarattığı aktarıldı. Tarımsal alandaki sermaye yetersizliği nedeniyle, her yılı atlatmanın, o yılki hasatla doğrudan ilgili olduğu, bu nedenle hükümetlerin her yıl bir sorun için destek vermek zorunda kaldığı dile getirildi.

GİRDİ FİYATLARI

Verilen bilgiye göre, çiftçi gübredeki aşırı fiyat artışı nedeniyle kış ekimlerinin bir kısımını yapamadı, yapılanlarda da yeterli gübre kullanılamadı. Bu sorun nedeniyle hasadın düşük olmaması için önlemler gündeme geldi. İlkbahardaki ekimde üreticinin gübreye kolay ulaşması için ithalatın arttırılması ayrıca gübre bedelinin hasattan sonra tahsil edilmesi gibi öneriler masaya getirildi. Girdi maliyetlerinin azaltılması, üreticiye ödeme kolaylığı getirilmesi konularında çalışmaların sürdüğü ve bunun yakın zamanda duyurulacağı belirtildi.

KONU HER GÜN MECLİS’TE

Konu sık sık TBMM Genel Kurul gündemine de getirildi. Milletvekilleri, başta gübre olmak üzere, mazot ve elektrik fiyatlarındaki artışı eleştirerek, yem desteği, limon üretiminde yaşanan sorunların çözülmesi, bu alandaki ihracat desteğinin attırılması gibi konuları dile getirdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz da “Son dönemlerde gübre başta olmak üzere girdi fiyatlarındaki artışın elbette farkındayız. Bu konuda da Tarım Bakanlığımız, hükümetimiz çalışmalar yapıyor. Her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.