Mehmet KAYA

ANKARA – Türkiye’nin yüksek miktarlı hammadde bağımlılığı nedeniyle, sanayi üretiminin yönünü işaret eden göstergelerden biri sayılan hammadde ithalatı, 2019’un son çeyreğindeki toparlanmasının ardından 2020’ye de zayıf girdi. Türkiye’nin büyümesi 2019’da 2018’in altında seyretmişti. Aylık bazda hammadde ithalatı 2019’un son çeyreğine kadar, ekonominin bu yönelimine paralel olarak gerileme gösterdi. Son çeyrekte toparlanma da hammadde ithalatına yansıdı.

Aylık bazda 2020’nin ilk çeyreğinde sanayi üretiminde toparlanmanın devamı beklense de COVID-19 salgının etkisinin hızla görülmesi dikkat çekti. Türkiye’nin en fazla hammadde ve aramalı tedarikçisi Çin’de yaşanan sorunların etkisi Mart ayında kendisini hissettirdi ve baz etkisi nedeniyle yüksek çıkması gereken hammadde ithalatı yüzde 1.05 oranında geriledi.

Ticaret Bakanlığı bültenine göre 2020 Mart ayında ara mal ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.05 azalarak 14 milyar 167 milyon dolar oldu. Aramalı ithalatı, yatırım, diğer ve tüketim malları ithalatında gerileyen tek kalem olarak gerçekleşti. Buna karşılık yine de 2020’nin ilk çeyreği toplamına bakıldığında COVID-19 salgınının etkisi öncesi toparlanmanın işaretleri görüldü. Ocak-Mart döneminde hammadde ithalatı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8.03 artarak 42 milyar 604 milyon $ düzeyine geldi.

Bu arada, 2019 sonunda başlayan yatırım malları ithalatının 2020’nin ilk aylarında baz etkisine rağmen düşüşü, Mart ayındaki güçlü seyir ile de ilk çeyrekte artıya geçmesi dikkat çekti. Ocak ve şubat aylarında düşen yatırım malları ithalatı, Mart ayında bir önceki yıla göre yüzde 23’e yakın artarak 2 milyar 556 milyon dolar oldu. Ocak-Mart döneminde de bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 17 artarak 7 milyar 42 milyon dolar seviyesine ulaştı.

Takip eden aylarda da aylık bazda hammadde, yatırım malları ve tüketim mallarında da düşüşün sürmesi bekleniyor.