ANKARA (DÜNYA) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçe gelirleri tahakkuk ve tahsilat oranlarına ilişkin verilerin, mevzuat gereği önceki yıllardan gelen tahakkukları ve tahsilatları içerdiğini ve bu nedenle ilgili dönemde düşük göründüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, önceki yıllardan gelen tutarlar dikkate alınmadan bakıldığında, cari yıl içindeki tahakkuk tahsilat oranlarının da yüksek olduğu belirtildi.

Resmi olarak açıklanmayan cari yıl vergi gelirleri tahakkuk tahsilat oranlarına ilişkin bir tablonun da yer aldığı açıklamada, “Son yıllarda vergi gelirlerinin cari yıl tahsilat/tahakkuk oranlarının yüzde 90’lar civarında gerçekleştiği, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde cari yıl tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 87,6 iken, 2022 yılının aynı döneminde bu oranın yüzde 90,9’a yükseldiği ve 3,3 puan artış olduğu görülmektedir. Görüleceği üzere, vergi gelirleri tahsilat/tahakkuk oranlarına ilişkin gerçek tahsilat performansı yıllar itibarıyla istikrarlı ve yüksek bir seyir izlemekte olup, 2022 yılının ilk 6 ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gerçekleştiği görülmektedir” denildi.