Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Bakanlık tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, Hindistan menşeli polietilen tereftalat (pet) film ürünlerinin ithalatında uygulanan mevcut önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda sübvansiyonun ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptandı.

Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendirmesi sonucunda yürürlükteki sübvansiyona karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda, telafi edici vergi şeklindeki kesin önlem oranı söz konusu üründe yüzde 4,25 ila 11,61 arasında değişen oranlarda uygulanacak.